Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Usein kysyttyä - Työkyvyttömyysturva

Oletko jo tutustunut työkyvyttömyysetuuksia käsittelevään sivuun?

Työkyvyttömyyseläkkeen laskeminen 

Useimmissa tapauksissa eläkkeesi määrä riippuu siitä, miten työkyvyttömyyden aste on määritetty. Päätöksen tekevät kansalliset laitokset kussakin sellaisessa maassa, jossa olet ollut vakuutettu, maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Työkyvyttömyyden arviointiperusteet vaihtelevat maittain. Työkyvyttömyysetuuksia koskevassa osiossa olevien tilannekuvausten avulla voit selvittää, mikä maa maksaa (tai mitkä maat maksavat) työkyvyttömyyseläkkeesi.

Eläkkeen määrää laskettaessa maa, josta haet eläkettä, saattaa ottaa huomioon jostakin muusta maasta (tai muista maista) saamasi eläkkeet. >> Tutustu kansallisiin sosiaaliturvasääntöihin

Käytännön esimerkki: Olit vakuutettu 20 vuotta maassa A, sitten viisi vuotta maassa B ja lopuksi kaksi vuotta maassa C. Kaikissa kolmessa maassa työkyvyttömyyseläkkeen määrä riippuu täyttyneiden vakuutuskausien pituudesta.

Lopetat työnteon maassa C, jossa työkyvyttömyysasteesi oli arvion mukaan 100 prosenttia. Tämä oikeuttaa sinut saamaan maasta C työkyvyttömyyseläkettä kaksivuotisen vakuutuskauden perusteella. Saat työkyvyttömyyseläkettä myös maasta B, jossa olit vakuutettu viisi vuotta, mutta siellä sinun työkyvyttömyysasteesi arvioitiin olevan 70 prosenttia. Maassa A, jossa olit vakuutettu suurimman osan työurastasi, saat eläkettä, jonka perustana on ainoastaan 30 prosentin työkyvyttömyys.

Tämä johtuu siitä, että kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä ei ole yhdenmukaistettu, vaan ne on ainoastaan sovitettu yhteen EU:n määräyksillä, joten kussakin maassa on omat sääntönsä. >> Tutustu kansallisiin sosiaaliturvasääntöihin

Etuuksien hakeminen

Sinun pitäisi hakea työkyvyttömyyseläkettä asuinmaastasi, paitsi jos et ole koskaan ollut siellä vakuutettu. Ota siinä tapauksessa yhteyttä sen maan sosiaaliturvalaitoksiin, jossa olit viimeksi vakuutettu. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Sen maan laitos, josta haet työkyvyttömyyseläkettä, ottaa huomioon vakuutus- tai asumiskaudet, jotka ovat kertyneet minkä tahansa muun EU:n jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin lainsäädännön mukaisesti, jos tämä on tarpeen etuuksiesi saamiseksi.

Ulkomaille muutto

Kun olet oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, se maksetaan sinulle riippumatta siitä, missä asut tai oleskelet EU:n alueella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä. >> Tutustu sairausetuuksiin

Jos asut tai oleskelet jossakin EU:n jäsenvaltiossa (tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä), mutta eläkkeesi maksetaan toisessa maassa, asuin- tai oleskelumaasi viranomaiset suorittavat yleensä kaikki tarvittavat hallinnolliset tarkastukset ja lääkärintarkastukset. Voit kuitenkin joutua palaamaan eläkkeesi maksavaan maahan joitakin tarkastuksia varten, mikäli terveytesi sen sallii.