Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused - Matusetoetused

Toitjakaotushüvitised

Üldiselt kohaldatakse lesele ja lastele makstavate pensionide puhul samu eeskirju, mis invaliidsus- ja vanaduspensionide puhul.

Toitjakaotuspensione tuleb maksta olenemat sellest, kus täpselt ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis lesk elab.

Matusetoetused

 

Hinnates õigust saada matusetoetust, peavad sotsiaalkindlustusasutused, nagu muudegi hüvitiste puhul, võtma arvesse kindlustus- või elamisperioode, mis on täitunud mis tahes teise ELi liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi õigusaktide kohaselt.

Matusetoetust maksab selle riigi asutus, kus surnud isik oli kindlustatud, hoolimata sellest, millises ELi liikmesriigis toetuse saaja elab.