Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused - Kus eeskirjad kehtivad?

Ka olete juba külastanud lehekülge, kus selgitatakse, millistes riikides neid eeskirju kohaldatakse?

EL ja EMP

EMP liikmesriigid on ELi 28 liikmesriiki ning Island, Liechtenstein ja Norra.

Euroopa Liidu liikmesriigid on järgmised 28 riiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.