Διαδρομή πλοήγησης

Συχνές ερωτήσεις - Επιδόματα θανάτου

Παροχές επιζώντων

Γενικά, οι κανόνες που εφαρμόζονται στις συντάξεις για επιζώντες συζύγους ή ορφανά είναι οι ίδιοι με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις συντάξεις αναπηρίας και γήρατος.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις επιζώντων πρέπει να καταβάλλονται ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του επιζώντος συζύγου στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Επιδόματα θανάτου

 

Όπως ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες παροχών, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιόδους ασφάλισης ή διαμονής που έχουν συμπληρωθεί δυνάμει της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, όταν αυτό απαιτείται για την εκτίμηση του δικαιώματος σε επιδόματα θανάτου.

Τα επιδόματα θανάτου καταβάλλονται από τον φορέα της χώρας όπου ήταν ασφαλισμένος ο θανών, ανεξαρτήτως της χώρας της ΕΕ όπου ζουν οι δικαιούχοι.