Διαδρομή πλοήγησης

Συχνές ερωτήσεις - Αναπηρία

Έχετε επισκεφτεί τη σελίδα μας σχετικά με τις παροχές αναπηρίας;

Υπολογισμός της σύνταξής σας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ποσό της σύνταξής σας εξαρτάται από τον αναγνωρισμένο βαθμό αναπηρίας. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται από τους εθνικούς φορείς κάθε χώρας όπου έχετε ασφαλιστεί, σύμφωνα με τη δική τους εθνική νομοθεσία.

Τα κριτήρια για την εκτίμηση της αναπηρίας διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη. Aνατρέξτε στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην κύρια ενότητα σχετικά με τις παροχές αναπηρίας για να μάθετε ποια ή ποιες χώρες θα καταβάλλουν τη σύνταξη αναπηρίας σας.

Κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού, η χώρα στην οποία υποβάλλετε αίτηση για σύνταξη μπορεί να λάβει υπόψη τις συντάξεις που λαμβάνετε από την άλλη χώρα ή τις άλλες χώρες. >> Μάθετε σχετικά με τους εθνικούς κανόνες κοινωνικής ασφάλισης

Παρατίθεται ένα πρακτικό παράδειγμα: Ήσασταν ασφαλισμένοι για 20 έτη στη χώρα Α, έπειτα για πέντε έτη στη Β και τέλος για δύο έτη στη Γ. Και στις τρεις χώρες, το ποσό της σύνταξης αναπηρίας εξαρτάται από τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης που καλύφθηκαν.

Σταματήσατε την εργασία στη χώρα Γ, όπου ο βαθμός αναπηρίας σας είχε εκτιμηθεί στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε σύνταξη αναπηρίας από τη χώρα Γ βάσει των δύο ετών ασφάλισης. Λαμβάνετε επίσης σύνταξη αναπηρίας από τη χώρα Β, όπου ήσασταν ασφαλισμένοι για πέντε έτη, αλλά εκεί ο βαθμός αναπηρίας σας είχε εκτιμηθεί στο 70%. Στη χώρα Α, όπου ήσασταν ασφαλισμένοι για το μεγαλύτερο διάστημα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας, λαμβάνετε σύνταξη βάσει βαθμού αναπηρίας που ανέρχεται μόλις στο 30%.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι εναρμονισμένα, αλλά απλώς συντονίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις. Συνεπώς, κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες. >> Μάθετε σχετικά με τους εθνικούς κανόνες κοινωνικής ασφάλισης

Πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στη χώρα όπου ζείτε, εκτός εάν δεν έχετε ασφαλιστεί ποτέ εκεί. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου ήσασταν ασφαλισμένοι τελευταία. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν φορέα επικοινωνίας

Ο φορέας της χώρας όπου υποβάλλετε αίτηση για σύνταξη αναπηρίας θα λάβει υπόψη περιόδους ασφάλισης ή διαμονής που έχετε συμπληρώσει δυνάμει της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης χώρας ης ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τη θεμελίωση του δικαιώματός σας για την παροχή.

Μετάβαση στο εξωτερικό

Εφόσον δικαιούστε σύνταξη αναπηρίας θα την λάβετε ανεξαρτήτως του πού κατοικείτε ή διαμένετε προσωρινά στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετα. >> Μάθετε σχετικά με τις παροχές ασθένειας

Εάν ζείτε ή διαμένετε προσωρινά σε μια χώρα της ΕΕ (ή στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία), αλλά η σύνταξή σας καταβάλλεται σε άλλη χώρα, τυχόν απαραίτητοι διοικητικοί έλεγχοι και ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από τις αρχές της χώρας όπου ζείτε ή διαμένετε προσωρινά. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψετε στη χώρα η οποία καταβάλλει τη σύνταξή σας για ορισμένες εξετάσεις, εφόσον σας το επιτρέπει η υγεία σας.