Sti

FAQ - Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Har du allerede besøgt vores side om arbejdsulykker og erhvervssygdomme?

Dine ansøgninger

Du skal sende en erklæring om ulykken til din forsikringsinstitution. Institutionen i det land, hvor ulykken fandt sted, skal også fremsende lægeerklæring samt alle relevante oplysninger, som din forsikringsinstitution anmoder om.

Hvis ulykken skete, mens du var på vej til eller fra arbejde, kan din forsikringsinstitution vælge at udpege en undersøgelsesleder, som foretager en undersøgelse i det land, hvor ulykken fandt sted. Undersøgelseslederen vil få hjælp fra de lokale myndigheder. >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Hvis den nationale lovgivning i det land, hvor du er forsikret, fastslår, at størrelsen af dine kontantydelser afhænger af, hvor mange familiemedlemmer du har, vil familiemedlemmer, der er bosiddende i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, blive taget i betragtning, når dine ydelser skal beregnes.

Hvis du har udøvet en erhvervsaktivitet, der med stor sandsynlighed har forårsaget din sygdom, i mere end ét EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan du eller dine efterladte muligvis kun ansøge om ydelser i det land, hvor du var forsikret, da du sidst var eksponeret for denne risiko.

Det land, hvor du er forsikret, er altid ansvarligt for at udbetale dine kontantydelser i tilfælde af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, dvs. ydelser, der træder i stedet for løn, der er bortfaldet på grund af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Kontantydelser udbetales som regel direkte af institutionen i det land, hvor du er forsikret. Det land, hvor du er forsikret, kan imidlertid aftale med institutionerne i det land, hvor du bor eller opholder dig, at de skal udbetale dine kontantydelser. Dette vil ikke ændre på størrelsen af det beløb, du modtager.

Ulykker i udlandet

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, mens du er på rejse inden for EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, er du stadig dækket i tilfælde af en arbejdsulykke.

Du har ret til de naturalydelser, der er nødvendige for at dække dine udgifter til lægehjælp og medicin, mens du rejser uden for det land, hvor du er forsikret. Du har også ret til de særlige naturalydelser, som er gældende i det land, hvor ulykken skete.