Sti

FAQ - Invaliditet

Har du allerede besøgt vores side om invaliditetsydelser?

Beregning af din pension

I de fleste tilfælde vil størrelsen af din pension afhænge af den anerkendte invaliditetsgrad. Denne beslutning vil blive truffet af de nationale institutioner i hvert af de lande, som du har været forsikret i, i henhold til deres egen nationale lovgivning.

Kriterierne for vurdering af invaliditet varierer fra land til land. Læs om de situationer, der er beskrevet i hovedafsnittet om invaliditetsydelser, for at få mere at vide om, hvilke(t) land(e) der vil betale din invalidepension.

Det land, som du ansøger om pension i, kan indregne de pensioner, du modtager fra det andet eller de andre lande, når det beregner størrelsen af den skyldige pension. >> Få mere at vide om de nationale regler for social sikring

Her er et praktisk eksempel. Du har været forsikret i 20 år i land A, dernæst i fem år i land B, og endelig i to år i land C. I alle tre lande afhænger størrelsen af invalidepensionen af varigheden af de dækkede forsikringsperioder.

Du holder op med at arbejde i land C, hvor din invaliditetsgrad er blevet vurderet til 100 %. Det giver dig ret til en invalidepension fra land C baseret på to års forsikringsdækning. Du modtager også en invalidepension fra land B, hvor du har været forsikret i fem år, men her er din invaliditetsgrad sat til 70 %. I land A, hvor du har været forsikret i det meste af din erhvervsaktive karriere, får du en pension baseret på en invaliditetsgrad på kun 30 %.

Det skyldes, at de nationale socialsikringsordninger ikke er harmoniseret, men kun koordineret af EU's bestemmelser, således at hvert land har sine egne regler. >> Få mere at vide om de nationale regler for social sikring

Din ansøgning

Du skal ansøge om invalidepension i det land, hvor du bor, medmindre du aldrig har været forsikret der. Ellers kan du kontakte socialsikringskontoret i det land, hvor du var forsikret sidst. >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Institutionen i det land, hvor du ansøger om invalidepension, vil tage højde for, hvor længe du har været forsikret eller har boet i henhold til lovgivningen i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, hvis det er nødvendigt for din ret til ydelsen.

Når du flytter til udlandet

Hvis du har ret til invalidepension, vil du få den udbetalt, uanset hvor du bor eller opholder dig i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. >> Få mere at vide om ydelser i anledning af sygdom

Hvis du bor eller opholder dig i et EU-land (eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz), men din pension udbetales i et andet land, vil alle nødvendige administrative undersøgelser eller lægeundersøgelser normalt blive foretaget af myndighederne i det land, du bor eller opholder dig i. Du kan imidlertid blive bedt om at tage tilbage til det land, der udbetaler din pension, for at få foretaget visse undersøgelser, såfremt dit helbred tillader det.