Cesta

Časté dotazy - Pohřebné

Dávky pozůstalým

Dávky pozůstalým se v zásadě řídí týmiž pravidly jako dávky v invaliditě a starobní důchody.

Zejména vdovský důchod musí být vyplácen bez ohledu na to, kde má vdovec nebo vdova (v rámci EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) bydliště.

Pohřebné

 

Pokud to postup posouzení nároku na pohřebné vyžaduje, musí orgány sociálního zabezpečení jako u všech ostatních typů dávek vzít v úvahu délku období, po kterou byla daná osoba podle příslušných vnitrostátních předpisů pojištěna a pobývala v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Pohřebné vyplácí orgán té země, kde byla zesnulá osoba pojištěna, bez ohledu na to, kde měla (v rámci EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) bydliště.