Cesta

Časté dotazy - Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Navštívili jste již naši stránku věnovanou pracovním úrazům a nemocím z povolání?

Uplatněte své nároky

Musíte zaslat oznámení pracovního úrazu své pojišťovně. Orgán země, ve které jste úraz utrpěli, musí také zaslat lékařské potvrzení společně s jakoukoli příslušnou informací, kterou by vaše pojišťovna mohla požadovat.

Utrpíte-li úraz na cestě do práce či z ní, vaše pojišťovna může jmenovat vyšetřovatele, který případ v dané zemi prozkoumá. Místní orgány tomuto vyšetřovateli budou nápomocny. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Závisí-li výše peněžitých dávek podle právních předpisů země, ve které jste pojištěni, na tom, kolik členů má vaše rodina, pak budou při jejich výpočtu zohledněni také členové žijící v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku.

Vykonávali jste se činnost, která nejspíše zapříčinila vaši nemoc, ve více než jedné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku? V takovém případě můžete vy i vaši pozůstalí uplatnit nárok na dávky pouze v té zemi, ve které jste byl pojištěn v době, kdy jste byl tomuto riziku vystaven naposled.

Za vyplácení vašich peněžitých dávek souvisejících s pracovními úrazy a nemocemi z povolání je vždy zodpovědná ta země, ve které máte pojištění. Může jít např. o dávky nahrazující plat, který byl pozastaven z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Peněžité dávky jsou většinou vypláceny úřadem té země, ve které jste pojištěni. Ten se však může dohodnout s úřady země, ve které žijete či pobýváte, aby vám vyplácely peněžité dávky ony. Toto žádným způsobem neovlivní jejich výši.

Úrazy v zahraničí

Přihodí-li se vám pracovní úraz na cestách po území EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarsku, jste stále ještě pojištěni proti riziku pracovního úrazu.

Máte nárok na věcné dávky, které jsou ze zdravotních důvodů nutné na cestách mimo zemi, ve které jste pojištěni. Máte také nárok na zvláštní věcné dávky, které budou poskytnuty v zemi, kde k pracovnímu úrazu došlo, a to v rámci přislušného systému zabezpečení, který se vztahuje na pracovní úrazy.