Ścieżka nawigacji

Najczęściej zadawane pytania - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Czy odwiedziłeś już nasze strony internetowe poświęcone wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym?

Twoje wnioski

Musisz przesłać zgłoszenie wypadku do swojej instytucji ubezpieczeniowej. Instytucja w kraju, w którym miał miejsce wypadek, również musi przekazać zaświadczenie lekarskie wraz z wszelkimi istotnymi informacjami, których może zażądać Twoja instytucja ubezpieczeniowa.

Jeśli uległeś wypadkowi w drodze do lub z pracy, Twoja instytucja ubezpieczeniowa może wyznaczyć osobę, która przeprowadzi dochodzenie w kraju, w którym miał miejsce wypadek. Osobie prowadzącej dochodzenie będą pomagały władze lokalne. >> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Jeśli zgodnie z przepisami kraju, w którym jesteś ubezpieczony, wysokość świadczenia pieniężnego zależy od liczby członków rodziny, przy obliczaniu wysokości świadczeń zostaną uwzględnieni także członkowie rodziny mieszkający w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

Jeśli wykonywałeś działalność, która mogła spowodować Twoją chorobę, w więcej niż jednym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, możliwość ubiegania się o świadczenia przysługuje Tobie lub osobom pozostałym przy życiu po Twojej śmierci wyłącznie w kraju, w którym byłeś ubezpieczony, gdy po raz ostatni byłeś narażony na ryzyko.

Za wypłacanie świadczeń pieniężnych w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, tj. świadczeń zastępujących wynagrodzenie, które zostało wstrzymane z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zawsze odpowiada kraj, w którym jesteś ubezpieczony.

Świadczenia pieniężne zwykle wypłaca bezpośrednio instytucja kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Kraj, w którym jesteś ubezpieczony, może jednak uzgodnić z instytucjami kraju Twojego zamieszkania lub pobytu, że to one będą wypłacały Ci świadczenia pieniężne. Nie zmieni to jednak wysokości świadczeń, jakie będziesz otrzymywać.

Wypadki za granicą

Jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy przemieszczając się na terytorium UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, będziesz nadal objęty ubezpieczeniem od ryzyka wypadków przy pracy.

Przysługują Ci prawa do świadczeń rzeczowych, które są konieczne ze względów medycznych podczas podróży poza krajem, w którym jesteś ubezpieczony. Specjalne świadczenia rzeczowe w ramach systemu obejmującego wypadki przy pracy będą przysługiwały Ci również w kraju, w którym przebywasz w momencie wystąpienia wypadku.