Navigācijas ceļš

Jums vajadzīga palīdzība?

Ja atbildi uz savu jautājumu neatradāt šajā tīmekļa vietnē, tās bieži uzdotajos jautājumos vai mūsu ceļvedī “ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu”, izmēģiniet ko citu.

Vispirms meklējiet risinājumu savā valstī

  • Vispirms būtu jāsazinās ar sociālā nodrošinājuma iestādi vietā, kur strādājat, dzīvojat pastāvīgi vai uz laiku. Atcerieties, ka jūsu tiesības ir atkarīgas no tās valsts sociālā nodrošinājuma tiesību normām, kura ir kompetenta jūsu lietā. Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi
  • Ja domājat, ka jūsu lietā pieņemts netaisnīgs lēmums, varat to pārsūdzēt atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti attiecīgās valsts tiesību aktos. ES regulas tiek tieši piemērotas visās ES dalībvalstīs, tāpēc varat atsaukties uz tām kompetentajās iestādēs un tiesās.
  • Tiesas procedūras gan dažādās valstīs atšķiras. Principā jums jāizmanto visas pārsūdzības iespējas sociālā nodrošinājuma iestādēs, iekams vēršaties tiesā. Iesakām vispirms apspriesties ar juristu — viņš jums izstāstīs, ko tieši darīt, un novērtēs jūsu izredzes uz pozitīvu rezultātu.

ES informācijas sistēmas un mehānismi problēmu risināšanai

Ja, jūsuprāt, kādas valsts tiesību akti vai administratīvā prakse ir pretrunā ES noteikumiem, varat iesniegt sūdzību Eiropas Komisijā.

Sīkāka informācija

Papildinformāciju uzzināsit, ieskatoties bieži uzdotajos jautājumos.