Cesta

Potřebujete pomoc?

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

29/03/2010

Pøedpisy EU v oblasti sociálního zabezpeèení – Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie - Aktualizace 2010  (29/03/2010)

Catalog N. :od 15. dubna 2011 nahrazuje verzi KE-30-09-237-CS-C aktualizovaná verze KE-31-10-688-CS-C

Pøedpisy EU v oblasti sociálního zabezpeèení – Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie - Aktualizace 2010

Tento průvodce představuje aktualizaci publikace Předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení (KE-64-04-022-CS-C, ISBN 92-79-00000-4). Poskytuje aktuální informace, aby mobilní Evropané znali své nároky na sociální zabezpečení, pokud se pohybují mezi členskými státy EU. Průvodce se podrobně zabývá koordinovanými předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení a vysvětluje, jaká práva máte jako pracovník, turista, student, nezaměstnaná osoba či jiná ekonomicky neaktivní osoba, důchodce nebo státní příslušník třetí země. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+