Cesta

Potřebujete pomoc?

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

25/04/2012

Vaše důchodová práva, pokud jste žili nebo pracovali ve více než jedné evropské zemi  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-CS-C

Která země vám bude vyplácet důchod? Jak bude vypočten? Zjistěte více o svých důchodových právech, pokud jste pracovali ve více než jedné zemi Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

KOORDINACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:práce, studium, cestování a důchod kdekoli v Evropě.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-CS-C

Uvažujete o přestěhování do jiné evropské země? Zjistěte, jak právní předpisy EU chrání práva vás a vaší rodiny v oblasti sociálního zabezpečení.

15/10/2010

Koordinace sociálního zabezpečení: práce kdekoliv v Evropě.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-CS-P

Plakát – EU koordinuje systémy sociálního zabezpečení, aby zajistila, že vám nebudou upřena vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení, pokud pracujete ve více než jedné zemi Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku, nebo pokud se chcete přestěhovat do jedné z těchto zemí a hledat si zde práci.

15/10/2010

Koordinace sociálního zabezpečení: důchod kdekoliv v Evropě.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-CS-P

Plakát – Díky právním předpisům EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení můžete do důchodu odejít kdekoliv v Evropě. Svůj důchod budete dostávat i v cizině a budete mít přístup k místní zdravotní péči.

15/10/2010

Koordinace sociálního zabezpečení: práce kdekoliv v Evropě.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-CS-C

Jak přestěhování ovlivní vaše práva na podporu v nezaměstnanosti? Zjistěte více o svých právech, pokud jste pracovali ve více než jedné zemi Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku, nebo pokud se chcete přestěhovat do jedné z těchto zemí a hledat si zde práci.

29/03/2010

Pøedpisy EU v oblasti sociálního zabezpeèení – Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie - Aktualizace 2010  (29/03/2010)

Catalog N. :od 15. dubna 2011 nahrazuje verzi KE-30-09-237-CS-C aktualizovaná verze KE-31-10-688-CS-C

Tento průvodce představuje aktualizaci publikace Předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení (KE-64-04-022-CS-C, ISBN 92-79-00000-4). Poskytuje aktuální informace, aby mobilní Evropané znali své nároky na sociální zabezpečení, pokud se pohybují mezi členskými státy EU. Průvodce se podrobně zabývá koordinovanými předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení a vysvětluje, jaká práva máte jako pracovník, turista, student, nezaměstnaná osoba či jiná ekonomicky neaktivní osoba, důchodce nebo státní příslušník třetí země. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.

20/07/2005

The Community provisions on social security  (20/07/2005)

Catalog N. :KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.