Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Klejms u formoli

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

L-aħħar addizzjonijiet

25/04/2012

Id-drittijiet talpensjoni tiegħek jekk għext u ħdimt f’aktar minn pajjiż Ewropew wieħed  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-MT-C

Liema pajjiż se jħallas il-pensjoni tiegħek? Kif se tiġi kkalkolata? Ikseb aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tal-pensjoni tiegħek jekk ħdimt f’aktar minn pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea, fl-Islanda, fil-Liechtenstein, fin-Norveġja u fl-Isvizzera.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali: aħdem kullimkien fl-Ewropa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-MT-C

Iċ-ċaqliq minn pajjiż għal ieħor kif jaffettwa d-drittijiet tiegħek għal benefiċċji tal-qgħad? Ikseb aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek jekk ħdimt f’aktar minn pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea, fl-Islanda, fil-Liechtenstein, fin-Norveġja u fl-Isvizzera jew jekk tixtieq tiċċaqlaq f’wieħed minn dawn il-pajjiżi biex tfittex xogħol.

15/10/2010

KOORDINAZZJONI TAS-SIGURTÀ SOĊJALI: aħdem, studja, ivvjaġġa, irtira fejn trid fl-Ewropa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-MT-C

Qed taħseb biex tmur toqgħod f’pajjiż Ewropew ieħor? Ikseb informazzjoni dwar kif ir-regoli tal-UE jħarsuk mid-drittijiet tas-sigurtà soċjali tiegħek u dawk tal-familja tiegħek.

15/10/2010

Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali: aħdem kullimkien fl-Ewropa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-MT-P

Poster - L-UE tikkoordina s-sistemi tas-sigurtà soċjali biex tiżgura li int ma titlifx id-drittijiet tiegħek għas-sigurtà soċjali jekk taħdem f’aktar minn pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea, fl-Islanda, fil-Liechtenstein, fin-Norveġja, fl-Isvizzera jew jekk tkun tixtieq tiċċaqlaq f’wieħed minn dawn il-pajjiżi biex tfittex xogħol.

15/10/2010

Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali: irtira kullimkien fl-Ewropa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-MT-P

Poster – Grazzi għar-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, tista’ tirtira kull fejn trid fl-Ewropa. Xorta se tirċievi l-pensjoni tiegħek barra minn pajjiżek u jkun jista’ jkollok aċċess għall-kura tas-saħħa lokalment.

29/03/2010

Id-dispożizzjonijiet tal-UE dwar is-sigurtà soċjali — Id-drittijiet tiegħek meta tiċċaqlaq minn post għal ieħor fl-Unjoni Ewropea - Aġġornament 2010  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-MT-C ħaditlu postu l-verżjoni aġġornata KE-31-10-688-MT-C minn April 2011

Din il-gwida hija aġġornament tal-pubblikazzjoni Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità dwar is‑sigurtà soċjali (KE-64-04-022-MT-C ISBN 92-79-00005-5). Hija tagħti informazzjoni aġġornata għal Ewropej mobbli biex ikunu jafu dwar id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà soċjali meta jiċċaqilqu bejn l-Istati Membri tal-UE. Il-gwida tidħol fid-dettall dwar id-dispożizzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-UE u tispjega d-drittijiet ta’ dak li jkun bħala ħaddiem, turist, student, persuna qiegħda jew persuna oħra li mhijiex attiva, pensjonant jew ċittadin ta’ pajjiż terz. Din il-pubblikazzjoni hija disponibbli fil-format stampat fl-ilsna uffiċjali kollha tal-UE.

27/05/2009

Moving within the European Union, the European Economic Area and Switzerland? Learn about your rights!  (27/05/2009)

Catalog N. :KE-78-09-675-EN-D

This leaflet illustrates and highlights the actions that the EU is taking with regard to social security and free movement of workers. Targeting the general public, it seeks to answer potential questions from citizens moving to another Member State due to work and their family, and other travellers. In particular, it focuses on issues concerning social security, pensions and healthcare. It is available in all official languages of the European Union.

02/04/2007

MISSOC 2006  (02/04/2007)

Catalog N. :KE-AE-07-001-EN-C, 92-79-03198-8

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.

13/07/2006

Do you want to work in another EU Member State? Find out about your rights!  (13/07/2006)

Catalog N. :KE-75-06-930-EN-C, ISBN 92-79-01883-3

This guide describes only the legal position of persons who migrate within the European Union for reasons of employment. Its aim is to provide you with information about your rights as a migrant worker in an easily understandable questions and answers form. It is available in 20 official languages of the European Union.

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+