Navigatsioonitee

Nõuded ja vormid

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

25/04/2012

Teie pensioniõigused juhul, kui olete elanud või töötanud rohkem kui ühes Euroopa riigis  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-ET-C

Milline riik teile pensioni maksab? Kuidas seda arvutatakse? Tutvuge põhjalikumalt oma pensioniõigustega juhul, kui olete töötanud rohkem kui ühes Euroopa Liidu riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine: jääge pensionile ükskõik kus Euroopas.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-ET-C

Kuidas mõjutab teise riiki kolimine teie õigusi töötushüvitistele? Tutvuge põhjalikumalt oma õigustega juhul, kui olete töötanud rohkem kui ühes Euroopa Liidu riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis või kavatsete töö leidmiseks kolida ühte neist riikidest.

15/10/2010

SOTSIAALKINDLUSTUSSÜSTEEMIDE KOORDINEERIMINE: töötage, õppige, reisige, olge pensionil ükskõik kus Euroopas.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-ET-C

Kas teil on kavas kolida mõnda teise Euroopa riiki? Vaadake, kuidas ELi eeskirjad kaitsevad teie ja teie pereliikmete sotsiaalkindlustusõigusi.

15/10/2010

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine: jääge pensionile ükskõik kus Euroopas.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-ET-P

Plakat – EL kooskõlastab sotsiaalkindlustussüsteeme, et tagada teile sotsiaalkindlustusõigused juhul, kui töötate rohkem kui ühes Euroopa Liidu riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis või kavatsete töö leidmiseks kolida ühte neist riikidest.

15/10/2010

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine: töötage ükskõik kus Euroopas.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-ET-P

Plakat – Tänu ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirjadele võite jääda pensionile ükskõik kus Euroopas. Saate pensioni ka välismaal ning teil on õigus kasutada kohalikke tervishoiuteenuseid.

29/03/2010

ELi sätted sotsiaalkindlustuse valdkonnas. Teie õigused liikumisel Euroopa Liidu piires - Ajakohastatud 2010.aastal  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-ET-C asendatakse 15. aprillist 2011 ajakohastatud versiooniga KE-31-10-688-ET-C

Käesolev teatmik on trükise „Ühenduse sätted sotsiaalkindlustuse valdkonnas” (KE-64-04-022-ET-C, ISBN 92-79-00001-2) ajakohastatud versioon. See annab mobiilsetele eurooplastele värsket teavet, et nad oleksid teadlikud oma sotsiaalkindlustusalastest õigustest, kui nad ELi liikmesriikides reisivad. Teatmik selgitab põhjalikult ELi sotsiaalkindlustussätete koordineerimist ning isikute õigusi töötajana, turistina, üliõpilasena, töötuna või mitteaktiivse isikuna, pensionisaajana või kolmanda riigi kodanikuna. Teatmik on trükituna kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes.

27/05/2009

Moving within the European Union, the European Economic Area and Switzerland? Learn about your rights!  (27/05/2009)

Catalog N. :KE-78-09-675-EN-D

This leaflet illustrates and highlights the actions that the EU is taking with regard to social security and free movement of workers. Targeting the general public, it seeks to answer potential questions from citizens moving to another Member State due to work and their family, and other travellers. In particular, it focuses on issues concerning social security, pensions and healthcare. It is available in all official languages of the European Union.

02/04/2007

MISSOC 2006  (02/04/2007)

Catalog N. :KE-AE-07-001-EN-C, 92-79-03198-8

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.

13/07/2006

Do you want to work in another EU Member State? Find out about your rights!  (13/07/2006)

Catalog N. :KE-75-06-930-EN-C, ISBN 92-79-01883-3

This guide describes only the legal position of persons who migrate within the European Union for reasons of employment. Its aim is to provide you with information about your rights as a migrant worker in an easily understandable questions and answers form. It is available in 20 official languages of the European Union.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel