Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

20/07/2005

The Community provisions on social security

The Community provisions on social security

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 28015
Catalog N. : KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

Διαθέσιμα στο