Navigačný riadok

Na čo máte právo?

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

25/04/2012

Vaše dôchodkové práva, ak ste žili alebo pracovali viac ako v jednej európskej krajine  (25/04/2012)

Catalog N. : KE-32-11-980-SK-C

Ktorá krajina bude vyplácať váš dôchodok? Ako sa vypočíta? Ak ste pracovali viac ako v jednej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku, zistite si informácie o vašich dôchodkových právach.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. : KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: práca kdekoľvek v Európe  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-402-SK-C

Ako ovplyvní sťahovanie vaše právo na dávky v nezamestnanosti? Ak ste pracovali viac ako v jednej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku alebo ak sa chcete presťahovať do jednej z týchto krajín, aby ste si našli prácu, zistite si informácie o vašich dôchodkových právach.

15/10/2010

KOORDINÁCIA SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA: práca, štúdium, cestovanie a dôchodok kdekoľvek v Európe  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-403-SK-C

Uvažujete nad tým, že sa presťahujete do inej európskej krajiny? Zistite si informácie o tom, ako pravidlá EÚ chránia vaše právo a práva vašej rodiny na sociálne zabezpečenie.

15/10/2010

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: práca kdekoľvek v Európe.  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-400-SK-P

Plagát – EÚ koordinuje systémy sociálneho zabezpečenia na zaistenie toho, aby ste neprišli o vaše práva na sociálne zabezpečenie, ak ste pracovali viac ako v jednej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku alebo ak sa chcete presťahovať do jednej z týchto krajín, aby ste si našli prácu.

15/10/2010

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: dôchodok kdekoľvek v Európe.  (15/10/2010)

Catalog N. : KE-32-10-401-SK-P

Plagát – Vďaka pravidlám EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia môžete ísť do dôchodku kdekoľvek v Európe chcete. Stále budete v zahraničí dostávať váš dôchodok a budete mať aj prístup k zdravotnej starostlivosti.

29/03/2010

Ustanovenia EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia – Vaše práva pri pohybe v rámci Európskej únie - Aktualizácia 2010  (29/03/2010)

Catalog N. : od 15. apríla 2011 nahrádza verziu KE-30-09-237-SK-C aktualizovaná verzia KE-31-10-688-SK-C

Táto príručka je aktualizáciou publikácie Ustanovenia Spoločenstva o sociálnom zabezpečení (KE-64-04-022-SK-C, ISBN 92-79-00007-1). Poskytuje aktuálne informácie pre mobilných Európanov, aby sa oboznámili so svojimi právami na sociálne zabezpečenie pri pohybe medzi členskými štátmi EÚ. V príručke sa uvádzajú podrobné informácie o koordinovaných ustanoveniach EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia a vysvetľujú práva týkajúce sa pracovníka, turistu, študenta, nezamestnaného alebo inej neaktívnej osoby, dôchodcu alebo štátneho príslušníka tretej krajiny. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

27/05/2009

Moving within the European Union, the European Economic Area and Switzerland? Learn about your rights!  (27/05/2009)

Catalog N. : KE-78-09-675-EN-D

This leaflet illustrates and highlights the actions that the EU is taking with regard to social security and free movement of workers. Targeting the general public, it seeks to answer potential questions from citizens moving to another Member State due to work and their family, and other travellers. In particular, it focuses on issues concerning social security, pensions and healthcare. It is available in all official languages of the European Union.

02/04/2007

MISSOC 2006  (02/04/2007)

Catalog N. : KE-AE-07-001-EN-C, 92-79-03198-8

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.

13/07/2006

Do you want to work in another EU Member State? Find out about your rights!  (13/07/2006)

Catalog N. : KE-75-06-930-EN-C, ISBN 92-79-01883-3

This guide describes only the legal position of persons who migrate within the European Union for reasons of employment. Its aim is to provide you with information about your rights as a migrant worker in an easily understandable questions and answers form. It is available in 20 official languages of the European Union.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+