Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Wat zijn uw rechten?

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

25/04/2012

Uw pensioenrechten als u in meer dan één Europees land gewoond of gewerkt heeft  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-NL-C

Welk land zal uw pensioen uitbetalen? Hoe zal het worden berekend? Informeer naar uw pensioenrechten als u in meer dan één land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland gewerkt heeft.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

Coördinatie van sociale zekerheid: werken, studeren, reizen, pensioen, overal in Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-NL-C

Denkt u erover om naar een ander Europees land te verhuizen? Vindt uit hoe EU-voorschriften de rechten betreffende sociale zekerheid van u en uw familie beschermen.

15/10/2010

Coördinatie van sociale zekerheid: overal in Europa werken.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-NL-P

Poster - De EU coördineert verschillende systemen van sociale zekerheid, opdat uw rechten betreffende sociale zekerheid niet verloren gaan als u in meer dan één land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland gewerkt heeft of als u naar één van deze landen wil verhuizen om werk te zoeken.

15/10/2010

Coördinatie van sociale zekerheid: overal in Europa van uw pensioen genieten.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-NL-P

Poster – Dankzij EU-voorschriften over coördinatie van de sociale zekerheid kan u overal in Europa pensioen genieten. U ontvangt uw pensioen ook in het buitenland, en u kan ook ter plekke gebruik maken van de gezondheidszorg.

15/10/2010

Coördinatie van sociale zekerheid: overal in Europa werken.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-NL-C

Wat gebeurt er met uw recht op werkloosheidsuitkering als u verhuist? Informeer naar uw rechten als u in meer dan één land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland gewerkt heeft of als u naar één van deze landen wil verhuizen om werk te zoeken.

29/03/2010

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid — Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie - Update 2010  (29/03/2010)

Catalog N. :-30-09-237-NL-C, per 15 april 2011 vervangen door de nieuwe editie KE-31-10-688-NL-C

Deze handleiding is een herziene versie van de uitgave Communautaire bepalingen inzake sociale zekerheid (KE-64-04-022-NL-C, ISBN 92-894-8497-7). Hij bevat bijgewerkte informatie voor mobiele Europeanen zodat zij hun socialezekerheidsrechten kennen wanneer zij zich binnen de lidstaten van de EU verplaatsen. Deze gids beschrijft de EU-bepalingen inzake coördinatie van de sociale zekerheid in detail en verklaart de rechten van een werknemer, een toerist, een student, een werkloze of andere niet-actieve persoon, een gepensioneerde of een onderdaan van een derde land. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

20/07/2005

The Community provisions on social security  (20/07/2005)

Catalog N. :KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.