Navigačný riadok

Katalóg publikácií

29/03/2010

Ustanovenia EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia – Vaše práva pri pohybe v rámci Európskej únie - Aktualizácia 2010

Ustanovenia EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia – Vaše práva pri pohybe v rámci Európskej únie - Aktualizácia 2010

Táto príručka je aktualizáciou publikácie Ustanovenia Spoločenstva o sociálnom zabezpečení (KE-64-04-022-SK-C, ISBN 92-79-00007-1). Poskytuje aktuálne informácie pre mobilných Európanov, aby sa oboznámili so svojimi právami na sociálne zabezpečenie pri pohybe medzi členskými štátmi EÚ. V príručke sa uvádzajú podrobné informácie o koordinovaných ustanoveniach EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia a vysvetľujú práva týkajúce sa pracovníka, turistu, študenta, nezamestnaného alebo inej neaktívnej osoby, dôchodcu alebo štátneho príslušníka tretej krajiny. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 217588
Catalog N. : od 15. apríla 2011 nahrádza verziu KE-30-09-237-SK-C aktualizovaná verzia KE-31-10-688-SK-C

K dispozícii na stránkach