Navigācijas ceļš

Kur šie noteikumi ir spēkā?

Ja uz jums attiecas ES sociālā nodrošinājuma koordinācija, jūs esat apdrošināts šādās valstīs:

Eiropas Savienība (ES)

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

EEZ un Šveice

  • Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija (EEZ valstis);
  • Šveice.

Jaunās Regulas Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 attiecas uz Šveici no 2012. gada 1. aprīļa, kā arī uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu no 2012. gada 1. jūnija. Kopš 2013. gada 2. februāra Regula Nr. 465/2012 attiecas arī uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

Ievērojiet, ka Regulas Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 netiek piemērots starp Horvātiju un Šveici. Protokols par Horvātijas dalību nolīgumā starp ES un Šveici par personu brīvu pārvietošanos vēl nav spēkā.

Uzziniet, kādas ir jūsu tiesības katrā valstī

Attiecības ar valstīm, kas neietilpst ES

ES pašlaik izstrādā Padomes lēmumu, kas pamatojas uz asociācijas nolīgumiem ar Alžīriju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Izraēlu, Maroku un Tunisiju. Ar šādu lēmumu tiktu nodrošināta dažu pabalstu, piemēram, pensiju “eksportējamība” ar noteikumu, ka tāda paša attieksme tiek izrādīta ES pilsoņiem. Pašlaik pabalstus minētajās valstīs izmaksā tikai tad, ja tas paredzēts to tiesību aktos vai divpusējā starpvalstu līgumā.

Sīkāka informācija

Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos, lai uzzinātu vairāk.

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Sazinieties ar “Europe Direct” (00800 6 7 8 9 10 11)
Atrisiniet problēmas ar valsts iestādēm SOLVIT
Lūdziet jurista padomu dienestam "Tavs Eiropas padomdevējs"