Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vilka regler gäller för dig?

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

25/04/2012

Dina pensionsrättigheter om du har bott eller arbetat i mer än ett europeiskt land  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-SV-C

Vem betalar min pension? Hur beräknas min pension? Ta reda på dina pensionsrättigheter om du har arbetat i mer än ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN: jobba, studera, res eller gå i pension var som helst i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-SV-C

Funderar du på att flytta till ett annat EU-land? Ta reda på hur EU skyddar dina och din familjs socialförsäkringsrättigheter.

15/10/2010

Samordning av de sociala trygghetssystemen: arbeta var som helst i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-SV-P

Affisch – EU samordnar de sociala trygghetssystemen för att se till att du inte går miste om dina socialförsäkringsrättigheter om du arbetar i mer än ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz eller vill flytta till något av dessa länder för att söka jobb.

15/10/2010

Samordning av de sociala trygghetssystemen: gå i pension var som helst i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-SV-P

Affisch – Tack vare EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen kan du slå dig ner var som helst i EU sedan du gått i pension och ändå vara säker på att få din pension utbetald och ha tillgång till lokal sjukvård.

15/10/2010

Samordning av de sociala trygghetssystemen: arbeta var som helst i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-SV-C

Vad händer om jag åker utomlands för att söka jobb? Ta reda på dina rättigheter om du har arbetat i mer än ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz eller vill flytta till något av dessa länder för att söka jobb.

29/03/2010

EU-bestämmelser om social trygghet - Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-SV-C ersatt av uppdaterad version KE-31-10-688-SV-C från den 15 april 2011

Den här handboken är en uppdatering av EU-bestämmelser om social trygghet – dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen (KE-64-04-022-SV-C, ISBN 92-894-8500-0). Den innehåller aktuell information för dig som utnyttjar rätten till fri rörlighet så att du känner till dina rättigheter till social trygghet när du flyttar från en medlemsstat till en annan. Här finns information om EU:s samordningsbestämmelser för social trygghet och om dina rättigheter som arbetstagare, turist, studerande, arbetslös eller icke förvärvsarbetande, pensionstagare eller medborgare i tredjeland. Handboken finns i tryck på EU:s alla officiella språk.

20/07/2005

The Community provisions on social security  (20/07/2005)

Catalog N. :KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.