Navigačný riadok

Aké pravidlá sa na vás vzťahujú?