Cale de navigare

Ce norme se aplică în cazul dumneavoastră?

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

25/04/2012

Drepturile dumneavoastră la pensie dacă aţi locuit sau aţi lucrat în mai multe ţari europene  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-RO-C

Ce ţară vă va plăti pensia? Cum va fi calculată aceasta? Aflaţi detalii despre dreptul dumneavoastră la pensie dacă aţi lucrat în mai multe ţări ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

COORDONAREA SECURITĂŢII SOCIALE: lucraţi, studiaţi, călătoriţi, ieşiţi la pensie oriunde în Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-RO-C

Vă gândiţi să vă mutaţi în altă ţară europeană? Aflaţi detalii despre modul în care normele UE vă protejează drepturile de securitate socială şi cele ale familiei dumneavoastră.

15/10/2010

Coordonarea securităţii sociale: lucraţi oriunde în Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-RO-P

Poster – UE coordonează sistemele de securitate socială pentru a se asigura că drepturile dumneavoastră în materie de securitate socială sunt protejate dacă lucraţi în mai multe ţări ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia sau doriţi să vă mutaţi într-unul din aceste state pentru a vă căuta un loc de muncă.

15/10/2010

Coordonarea securităţii sociale: ieşiţi la pensie oriunde în Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-RO-P

Poster – Datorită normelor UE în materie de coordonare a securităţii sociale, vă puteţi pensiona oriunde în Europa. Vă veţi primi în continuare pensia în străinătate şi veţi avea totodată acces la serviciile medicale locale.

15/10/2010

Coordonarea securităţii sociale: lucraţi oriunde în Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-RO-C

Cum afectează schimbarea rezidenţei drepturile la indemnizaţia de şomaj? Aflaţi detalii despre drepturile dumneavoastră dacă aţi lucrat în mai multe ţări ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia sau doriţi să vă mutaţi într-unul din aceste state pentru a căuta un loc de muncă.

29/03/2010

Dispozițiile UE în domeniul securității sociale — Drepturile dumneavoastră atunci când circulați în Uniunea Europeană - Actualizare 2010  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-RO-C înlocuit, la 15 aprilie 2011, cu versiunea actualizată KE-31-10-688-RO-C

Acest ghid constituie o actualizare a publicației „The Community provisions on social security” (Dispozițiile comunitare în domeniul securității sociale) (KE-64-04-022-EN-C, ISBN 92-894-8490-X). El oferă informații la zi destinate cetățenilor europeni mobili, pentru ca aceștia să-și cunoască drepturile de securitate socială atunci când se deplasează între statele membre ale UE. Ghidul prezintă detaliat dispozițiile UE de coordonare a securității sociale și explică drepturile pe care le au lucrătorii, turiștii, studenții, șomerii sau persoanele inactive, pensionarii sau resortisanții țărilor terțe. Publicația este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

20/07/2005

The Community provisions on social security  (20/07/2005)

Catalog N. :KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.