Навигационна пътека

Какво представлява координацията?

Правилата за координация на системите за социална сигурност не заменят националните системи с една-единствена европейска система. Всички страни са свободни да решават кой трябва да се осигурява съгласно тяхното законодателство, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия. ЕС определя общи правила за защита на вашите права на социална сигурност, когато отивате от една европейска страна в друга (ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

За кого се отнасят тези правила? 

Четири основни принципа 

  1. За даден период от време вие се осигурявате съгласно законодателството на една страна, така че плащате вноски само в една страна. Институциите за социална сигурност решават чие законодателство се отнася до вас. Нямате право да избирате.
    Вижте кои правила се отнасят до вас
  2. Вие имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате. Това е известно като принцип на равно третиране и недискриминация.
  3. Когато подавате заявление за обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо.
  4. Ако имате право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип можете да го получавате дори ако живеете в друга страна. Това е известно като принцип на прехвърляемост.

Допълнителна информация 

От 1 май 2010 г. са в сила нови регламенти за координацията (Регламенти № 883/2004 и № 987/2009). За допълнителна информация вижте нашите често задаваните въпроси. Запознайте се с правилата за социална сигурност в страната, която ви интересува.

Все още се нуждаете от помощ? 

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към службата „Вашата Европа – Съвети

 


    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+