Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Byråer och partner

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

21/09/2016

Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work – Final report  (21/09/2016)

Catalog N. :KE-01-16-880-EN-N

On 26 April 2007, the European social partners BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC signed an autonomous framework agreement on violence and harassment at work which requires that the member federations of signatory parties cooperate on the improvement of working conditions by establishing and promoting mechanisms to identify, prevent and manage problems of harassment and violence occurring at the workplace. This study and annexes provide an assessment of the implementation of the agreement at national level, while taking into account the procedures and practices specific to management and labour in each country, as well as information on the extent of the phenomenon across Europe.

This publication is available in electronic format only in English.

29/08/2016

En ny start för den sociala dialogen  (29/08/2016)

Catalog N. :KE-02-16-755-SV-N

Mot bakgrund av den avgörande roll som den europeiska sociala modellen spelar genom att främja konkurrenskraft och rättvisa och öka det ekonomiska välståndet och det sociala välbefinnandet arbetar Europeiska kommissionen för att främja den sociala dialogen över hela EU. I centrum för detta initiativ ligger den ”nya starten för den sociala dialogen”, en gemensam strävan som stöds av EU:s
institutioner och sociala parter i syfte att ytterligare stärka den sociala dialogen på EU-nivå och nationella nivåer.

21/05/2015

A new start for social dialogue  (21/05/2015)

Catalog N. :KE-02-15-354-EN-N

Social dialogue refers to the discussions, consultations, negotiations and joint actions that take place between the social partners, namely employers and trade unions, on a wide range of social and work-related issues.
At EU level, social dialogue was launched in 1985 by President Delors at Val Duchesse. Since then, social dialogue has been considered crucial to promote competitiveness and fairness and to enhance economic prosperity and social well-being. Developing and fostering social dialogue is an essential element of the European social model. European social dialogue complements and supports national social dialogue and industrial relations.

This publication is available only in electronic format in EN.

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. :KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Sammanfattning av rapporten om arbetsmarknadsrelationer i Europa 2012  (18/06/2013)

Catalog N. :KE-AV-13-001-SV-N

I sammanfattningen av rapporten görs en genomgång av hur arbetsmarknadsrelationerna har utvecklats sedan vår senaste rapport utkom 2010. I takt med att den finansiella krisen har omvandlats till en skuldkris har myndigheternas reformer haft påtagliga effekter på relationerna mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och offentliga myndigheter. Den sociala dialogen har haft betydelse när det gäller förmågan att återhämta sig från de tidiga effekterna av krisen, men krisens varaktighet och djup har medfört ogynnsamma förutsättningar för den sociala dialogen. I sammanfattningen betonas emellertid vikten av en fortsatt välstrukturerad dialog samtidigt som kommissionens engagemang när det gäller att stödja och främja den sociala dialogen framhålls.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. :KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. :KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Arbetsmarknadsrelationer i Europa 2010 - Sammanfattning  (31/05/2011)

Catalog N. :KE-AV-10-001-SV-N

I 2010 års rapport om arbetsmarknadsrelationer i Europa granskas utvecklingen gällande relationerna mellan arbetstagare, arbetsgivare och deras respektive representanter under 2008–2010. Denna sammanfattning av rapporten ger en överblick över konsekvenserna av den ekonomiska krisen och den roll som arbetsmarknadens parter spelat i kampen mot den. Den går därefter igenom rapportens sju kapitel. Dessa omfattar trender inom europeiska arbetsmarknadsrelationer, arbetsmarknadens parters perspektiv och reaktioner på krisen, ett flexibelt lönesystem och minimilön, arbetsmarknadsrelationer och övergången till en koldioxidsnål ekonomi samt utvecklingen inom social dialog och lagstiftning inom EU under 2008–2010. Sammanfattningen finns tillgänglig på alla officiella EU-språk i elektroniskt format medan hela rapporten finns tillgänglig på engelska i tryckt format (ISBN 978-92-79-17861-0).

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+