Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Partners

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Samenvatting van het verslag over de Arbeidsverhoudingen in Europa 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-NL-N

Deze samenvatting van het verslag geeft weer hoe de arbeidsverhoudingen zijn geëvolueerd sinds onze vorige editie in 2010. Nu de financiële crisis is uitgemond in een staatsschuldcrisis, hebben de hervormingen van de regeringen de banden tussen werkgevers, vakbonden en overheden fundamenteel gewijzigd. Terwijl sociale dialoog aanvankelijk nog zorgde voor de nodige veerkracht om de vroege effecten van de crisis te boven te komen, is het klimaat voor sociale dialoog intussen ongunstig geworden door de duur en omvang van de crisis. Niettemin wordt in deze samenvatting het belang benadrukt van een aanhoudende, goed gestructureerde dialoog en wordt onderstreept dat de Commissie ervoor blijft ijveren om die dialoog te bevorderen en voort te stuwen.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Arbeidsverhoudingen in Europa 2010 - Samenvatting  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-NL-N

In het verslag „Industrial Relations in Europe 2010” (Arbeidsverhoudingen in Europa 2010) wordt teruggeblikt op ontwikkelingen in de verhoudingen tussen werknemers, werkgevers en hun respectieve vertegenwoordigers tijdens 2008-2010. Deze samenvatting van het verslag geeft een overzicht van de impact van de economische crisis en de rol van sociale partners in de bestrijding ervan. Het gaat dan dieper in op de zeven hoofdstukken van het verslag. Ze behandelen tendensen in Europese arbeidsverhoudingen, perspectieven van sociale partners van en reacties op de crisis, flexibilisering van lonen en het minimumloon, arbeidsverhoudingen en de overgang naar een koolstofarme economie, alsook ontwikkelingen in de Europese sociale dialoog en wetgeving in 2008-2010. De samenvatting is beschikbaar in elektronisch formaat in alle officiële EU-talen; het volledige verslag is echter beschikbaar in het Engels in gedrukt formaat (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Sociaal kopen - Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-NL-C

Overheidsopdrachten maken ongeveer 17% van het bruto binnenlands product van de EU uit en hebben dus een aanzienlijke invloed op bijvoorbeeld sociaal beleid. Met haar handboek voor maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten wil de Europese Commissie deze invloed nog vergroten door (a) de aanbestedende diensten bewust te maken van de voordelen van goederen en diensten die positieve sociale effecten hebben en (b) uit te leggen welke mogelijkheden het huidig wettelijk kader binnen de EU biedt om sociale overwegingen in overheidsopdrachten te integreren. Het handboek definieert maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten en legt vervolgens uit wat de voordelen ervan zijn. De relatie tussen maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten en het Europees sociaal model wordt bekeken, net als wat op wettelijk en beleidsniveau binnen de Unie wordt ondernomen op dit gebied. Het handboek biedt ook een strategie voor maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten en legt uit hoe behoeften herkend en aanbestedingsprocedures gepland kunnen worden. In het handboek wordt ook uitgelegd hoe op wettelijk gebied sociale overwegingen in de verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure kunnen worden geïntegreerd (van het vastleggen van het bestek en de selectiecriteria tot het gunnen van contracten en opvolgen van prestaties). Er worden nationale voorbeelden opgenomen om verschillende stappen van het proces te illustreren. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

Lees tevens: Groen kopen! – Een handboek inzake milieuvriendelijke Overheidsopdrachten

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+