Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Imsieħba

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

L-aħħar addizzjonijiet

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. : KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Sommarju eżekuttiv tar-rapport dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali fl-Ewropa 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-MT-N

Dan is-sommarju eżekuttiv tar-rapport iħares lejn kif evolvew ir-relazzjonijiet industrijali mill-aħħar ħarġa tagħna fl-2010. Hekk kif il-kriżi finanzjarja żviluppat fi kriżi tad-dejn sovran, ir-riformi tal-gvernijiet kellhom impatt fundamentali fuq ir-relazzjonijiet bejn l-impjegaturi, it-trejd unjins u l-awtoritajiet pubbliċi. Filwaqt li d-djalogu soċjali kien fattur ta' felħan fl-għelib tal-effetti bikrin tal-kriżi, it-tul ta' żmien kemm dam għaddej u l-profondità tiegħu issa rriżultaw f'ambjent mhux favorevoli għad-djalogu soċjali. Madankollu, is-sommarju jenfasizza l-importanza ta' djalogu strutturat sew u ssuktat u jisħaq fuq l-impenn tal-Kummissjoni li tappoġġah u li tippromwovi l-kontinwazzjoni tiegħu.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Relazzjonijiet Industrijali fl-Ewropa 2010 - Sommarju Eżekuttiv  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-MT-N

Il-rapport 2010 dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali fl-Ewropa janalizza l-iżviluppi fir-relazzjonijiet bejn il-ħaddiema, min iħaddem u r-rappreżentanti rispettivi tagħhom matul il-perjodu 2008-10. Dan is-sommarju eżekuttiv tar-rapport jagħti deskrizzjoni ġenerali tal-impatt tal-kriżi ekonomika u tar-rwol li kellhom l-imsieħba soċjali fil-ġlieda kontra din il-kriżi. Ir-rapport jagħti wkoll ħarsa lejn is-seba’ kapitoli tar-rapport. Dawn ikopru d-diversi xejriet fir-relazzjonijiet industrijali Ewropej, il-perspettivi tal-imsieħba soċjali dwar il-kriżi u l-azzjonijiet li ħadu fir-rigward tagħha, il-flessibilità tal-pagi u l-pagi minimi, ir-relazzjonijiet industrijali u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'karbonju baxx, kif ukoll l-iżviluppi fid-djalogu soċjali fl-UE u l-leġiżlazzjoni fil-perjodu 2008-10. Is-sommarju huwa disponibbli f'format elettroniku fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, waqt li r-rapport sħiħ huwa disponibbli bl-Ingliż f'format stampat (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Xiri soċjali - Gwida sabiex jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet soċjali fl -akkwisti pubbliċi  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-MT-C

L-akkwist pubbliku jammonta għal madwar 17% tal-prodott gross domestiku tal-UE. Għalhekk, l-influwenza ta’ dan is-settur f’oqsma bħall-politika soċjali hija konsiderevoli. Bil-Gwida dwar il-Kunsiderazzjoni tal-Kunsiderazzjonijiet Soċjali fl-Akkwist Pubbliku, il-Kummissjoni Ewropea timmira li tikkapitalizza fuq dan billi (a) tqajjem għarfien fost l-awtoritajiet kontraenti dwar il-benefiċċji meta jagħżlu oġġetti u servizzi li jagħtu eżiti soċjali tajbin u (b) tispjega l-opportunitajiet offruti mill-qafas legali eżistenti tal-UE biex jiġu kkunsidrati l-kunsiderazzjonijiet soċjali fl-akkwist pubbliku. Il-Gwida tiddefinixxi l-akkwist pubbliku soċjalment responsabbli qabel tispjega l-benefiċċji tiegħu. Din tħares lejn l-SRPP fir-rigward tal-mudell soċjali tal-UE u l-approċċ legali u tal-politika lejn is-suġġett fl-Unjoni. Il-Gwida telabora wkoll strateġija għall-SRPP u tispjega kif jiġu identifikati l-bżonnijiet u jiġu ppjanati l-proċeduri għall-akkwist. Il-Gwida tispjega wkoll, minn perspettiva legali, kif il-kunsiderazzjonijiet soċjali jistgħu jiġu indirizzati fl-istadji differenti tal-proċess tal-akkwisti (mid-definizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-għażla, għall-għoti ta’ kuntratti u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni sussegwenti). Qegħdin jiġu pprovduti eżempji nazzjonali biex juru l-passi differenti fi ħdan il-proċess. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Aqra wkoll: Ixtri għal ambjent aħjar ! – Manwal ta’ l-akkwist pubbliku favur l-ambjent

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+