Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Aġenziji u msieħba

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

L-aħħar addizzjonijiet

21/09/2016

Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work – Final report  (21/09/2016)

Catalog N. :KE-01-16-880-EN-N

On 26 April 2007, the European social partners BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC signed an autonomous framework agreement on violence and harassment at work which requires that the member federations of signatory parties cooperate on the improvement of working conditions by establishing and promoting mechanisms to identify, prevent and manage problems of harassment and violence occurring at the workplace. This study and annexes provide an assessment of the implementation of the agreement at national level, while taking into account the procedures and practices specific to management and labour in each country, as well as information on the extent of the phenomenon across Europe.

This publication is available in electronic format only in English.

29/08/2016

Bidu ġdid għad- djalogu soċjali  (29/08/2016)

Catalog N. :KE-02-16-755-MT-N

Meta wieħed jikkunsidra r-rwol importanti li d-djalogu soċjali għandu għall-mudell soċjali Ewropew billi jippromwovi l-kompetittività, il-ġustizzja, il-prosperità ekonomika u l-benesseri soċjali, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda taħdem sabiex tippromwovi d-djalogu soċjali madwar l-UE kollha. Fil-qalba ta’ dan l-isforz hemm il-"bidu ġdid għad-djalogu soċjali", ħidma konġunta mill-istituzzjonijiet tal-UE u mis-sħab soċjali fil-livell tal-UE u nazzjonali.

21/05/2015

A new start for social dialogue  (21/05/2015)

Catalog N. :KE-02-15-354-EN-N

Social dialogue refers to the discussions, consultations, negotiations and joint actions that take place between the social partners, namely employers and trade unions, on a wide range of social and work-related issues.
At EU level, social dialogue was launched in 1985 by President Delors at Val Duchesse. Since then, social dialogue has been considered crucial to promote competitiveness and fairness and to enhance economic prosperity and social well-being. Developing and fostering social dialogue is an essential element of the European social model. European social dialogue complements and supports national social dialogue and industrial relations.

This publication is available only in electronic format in EN.

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. :KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Sommarju eżekuttiv tar-rapport dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali fl-Ewropa 2012  (18/06/2013)

Catalog N. :KE-AV-13-001-MT-N

Dan is-sommarju eżekuttiv tar-rapport iħares lejn kif evolvew ir-relazzjonijiet industrijali mill-aħħar ħarġa tagħna fl-2010. Hekk kif il-kriżi finanzjarja żviluppat fi kriżi tad-dejn sovran, ir-riformi tal-gvernijiet kellhom impatt fundamentali fuq ir-relazzjonijiet bejn l-impjegaturi, it-trejd unjins u l-awtoritajiet pubbliċi. Filwaqt li d-djalogu soċjali kien fattur ta' felħan fl-għelib tal-effetti bikrin tal-kriżi, it-tul ta' żmien kemm dam għaddej u l-profondità tiegħu issa rriżultaw f'ambjent mhux favorevoli għad-djalogu soċjali. Madankollu, is-sommarju jenfasizza l-importanza ta' djalogu strutturat sew u ssuktat u jisħaq fuq l-impenn tal-Kummissjoni li tappoġġah u li tippromwovi l-kontinwazzjoni tiegħu.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. :KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. :KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Relazzjonijiet Industrijali fl-Ewropa 2010 - Sommarju Eżekuttiv  (31/05/2011)

Catalog N. :KE-AV-10-001-MT-N

Il-rapport 2010 dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali fl-Ewropa janalizza l-iżviluppi fir-relazzjonijiet bejn il-ħaddiema, min iħaddem u r-rappreżentanti rispettivi tagħhom matul il-perjodu 2008-10. Dan is-sommarju eżekuttiv tar-rapport jagħti deskrizzjoni ġenerali tal-impatt tal-kriżi ekonomika u tar-rwol li kellhom l-imsieħba soċjali fil-ġlieda kontra din il-kriżi. Ir-rapport jagħti wkoll ħarsa lejn is-seba’ kapitoli tar-rapport. Dawn ikopru d-diversi xejriet fir-relazzjonijiet industrijali Ewropej, il-perspettivi tal-imsieħba soċjali dwar il-kriżi u l-azzjonijiet li ħadu fir-rigward tagħha, il-flessibilità tal-pagi u l-pagi minimi, ir-relazzjonijiet industrijali u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'karbonju baxx, kif ukoll l-iżviluppi fid-djalogu soċjali fl-UE u l-leġiżlazzjoni fil-perjodu 2008-10. Is-sommarju huwa disponibbli f'format elettroniku fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, waqt li r-rapport sħiħ huwa disponibbli bl-Ingliż f'format stampat (ISBN 978-92-79-17861-0).

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+