Navigācijas ceļš

Partneri

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. : KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Kopsavilkums ziņojumam par darba attiecībām Eiropā 2012. gada  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-LV-N

Šajā kopsavilkumā aplūkots, kā darba attiecības ir attīstījušās kopš mūsu pēdējā izdevuma 2010. gadā. Tā kā finanšu krīze ir pārvērtusies par valstu parādsaistību krīzi, valdību reformas ir būtiski ietekmējušas attiecības starp darba devējiem, arodbiedrībām un valsts iestādēm. Lai gan, pārvarot krīzes sākotnējo ietekmi, sociālais dialogs bija elastīgs, tās ilgums un apmērs tagad ir radījis nelabvēlīgu vidi sociālajam dialogam. Tomēr kopsavilkumā uzsvērts tas, cik svarīgs ir nepārtraukts, pareizi veidots dialogs, un pasvītrota Komisijas apņemšanās to atbalstīt un veicināt tā pozitīvu virzību.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Rūpnieciskās attiecības Eiropā 2010 - Kopsavilkums  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-LV-N

2010. gada Ziņojumā par darba attiecībām Eiropā ir aplūkotas izmaiņas attiecībās starp darba ņēmējiem, darba devējiem un viņu attiecīgajiem pārstāvjiem no 2008. gada līdz 2010. gadam. Šajā ziņojuma kopsavilkumā sniegts pārskats par ekonomikas krīzes ietekmi un sociālo partneru lomu tās novēršanā. Tajā arī aplūkotas septiņas ziņojuma nodaļas. Tās attiecas uz darba attiecību tendencēm Eiropā, sociālo partneru izredzēm un krīzes mazināšanas pasākumiem, elastīgu algu sistēmu un minimālo algu, darba attiecībām un pāreju uz ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām, kā arī izmaiņām ES sociālajā dialogā un tiesību aktos no 2008. gada līdz 2010. gadam. Kopsavilkums ir pieejams elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās, bet pilns ziņojums ir pieejams drukātā formātā angļu valodā (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Sociāls “iepirkums” - Rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-LV-C

Publiskie iepirkumi veido apmēram 17 % no ES iekšzemes kopprodukta. Tādēļ to ietekme tādās jomās kā sociālā politika ir ievērojama. Eiropas Komisija savā Rokasgrāmatā par sociālu apsvērumu ņemšanu vērā publiskā iepirkuma procedūrās cenšas to vēl vairāk nostiprināt, pirmkārt, uzlabojot līgumslēdzēju iestāžu informētību par ieguvumiem no tādu preču un pakalpojumu izvēles, kuri sniedz labus sociālos rezultātus, un, otrkārt, izskaidrojot patlaban spēkā esošā ES tiesiskā regulējuma piedāvātās iespējas, lai publiskā iepirkuma procedūrās tiktu ņemti vērā sociālie apsvērumi. Rokasgrāmatā ir definēta sociāli atbildīga publiskā iepirkuma procedūra (SRPP) un tikai pēc tam tiek izskaidrotas tās priekšrocības. SRPP tajā ir apskatīta saistībā ar ES sociālo modeli un Savienības tiesisko un politisko pieeju šim jautājumam. Rokasgrāmatā ir arī izstrādāta SRPP stratēģija un ir izskaidrots, kā konstatēt vajadzības un plānot iepirkuma procedūras. Rokasgrāmatā no tiesiskā viedokļa ir izskaidrots arī tas, kā sociālos apsvērumus iespējams ņemt vērā dažādos iepirkuma procedūras posmos (sākot ar tehnisko specifikāciju un atlases kritēriju noteikšanu un beidzot ar līgumu piešķiršanu un to izpildes uzraudzību). Lai izskaidrotu dažādos šajā procesā veicamos pasākumus, tiek sniegti atsevišķu valstu piemēri. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Lasiet arī: Videi draudzīgs “iepirkums”! – Videi draudzīga valsts iepirkuma rokasgrāmata

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”