Naršymo kelias

Agentūros ir partneriai

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. : KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Ataskaitos dėl darbo santykių Europoje 2012 metais santrauka  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-LT-N

Šioje ataskaitos santraukoje apžvelgiama darbo santykių raida po paskutinio mūsų leidimo 2010 metais. Finansų krizei virtus valstybių skolos krize, vyriausybių reformos iš esmės paveikė darbdavių, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų tarpusavio santykius. Nors socialinis dialogas buvo labai svarbus įveikiant pirmuosius krizės padarinius, dėl krizės trukmės ir apimties jam susidarė nepalankios sąlygos. Vis dėlto santraukoje pabrėžiama, kad svarbu toliau tęsti gerai suformuotą dialogą ir akcentuojamas Komisijos įsipareigojimas remti ir skatinti jo pažangą.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Darbiniai santykiai Europoje 2010 metais - Santrauka  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-LT-N

2010 m. pranešime apie darbo santykius Europoje apžvelgiama darbuotojų, darbdavių ir atitinkamų jų atstovų santykių raida 2008–2010 m. Šioje pranešimo santraukoje pateikiama ekonominės krizės poveikio ir socialinių partnerių vaidmens kovojant su ja apžvalga. Toliau dėmesys skiriamas septyniems pranešimo skyriams. Juose nagrinėjamos Europos darbo santykių tendencijos, su krize susijusios socialinių partnerių perspektyvos ir bandymai įveikti ją, perėjimas prie lankstaus darbo užmokesčio ir minimalus darbo užmokestis, darbo santykiai ir perėjimas į mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomiką, taip pat ES socialinio dialogo ir teisės aktų raida 2008–2010 m. Santrauką galima gauti elektronine forma visomis ES oficialiosiomis kalbomis, tačiau visas pranešimas yra parengtas anglų kalba spausdinta forma (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Perkant socialiai Vadovas – socialiniai aspektai viešuosiuose pirkimuose  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-LT-C

Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES bendrojo vidaus produkto. Todėl jų įtaka itin pastebima įvairiose srityse, pavyzdžiui, socialinės politikos. Europos Komisija savo „Gairėmis socialiai atsakingiems viešiesiems pirkimams vykdyti“ siekia pasinaudoti tuo a) didindama valdžios institucijų informuotumą apie tai, kodėl naudinga rinktis prekes ir paslaugas, užtikrinančias teigiamus socialinius rezultatus; b) aiškindama, kokiomis ES teisinės sistemos siūlomomis galimybėmis galima pasinaudoti vykdant socialiai atsakingus viešuosius pirkimus. Šiose gairėse apibūdinami socialiai atsakingi viešieji pirkimai (SAVP) ir aiškinama jų nauda. Apie SAVP kalbama laikantis ES socialinio modelio ir teisinio bei politinio požiūrio į tą dalyką Europos Sąjungoje. Gairėse taip pat paaiškinta SAVP strategija ir tai, kaip nustatyti poreikius ir planuoti viešojo pirkimo procedūras. Gairėse teisiniu požiūriu išdėstyta, kaip įvairiuose viešojo pirkimo etapuose turi būti paisoma socialinių sumetimų (pradedant techninių specifikacijų, atrankos kriterijų nustatymu ir baigiant sutarčių pasirašymu bei jų vykdymo stebėjimu). Pateikiami nacionaliniai pavyzdžiai, iliustruojantys įvairius šio proceso etapus. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Skaitykite taip pat: Perkant „žaliai“! – Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“