Navigációs útvonal

Partnerek

Figyelem! Előfordulhat, hogy egyes kiadványok csak angolul, franciául és németül állnak rendelkezésre.

Legújabb feltöltések

18/06/2013

Vezetői összefoglaló a „Munkaügyi kapcsolatok Európában, 2012” című jelentésről  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-HU-N

A jelentés vezetői összefoglalója azt vizsgálja, hogy miként alakultak a munkaügyi kapcsolatok a legutóbbi, 2010. évi jelentés óta. Mivel a pénzügyi krízis államadósság-válságba fordult, a kormányzati reformok alapvető hatást gyakorolnak a munkáltatók, a szakszervezetek és a közigazgatási szervek közötti kapcsolatokra. Bár a szociális párbeszéd korábban hozzájárult a válság kezdeti hatásainak leküzdéséhez szükséges rugalmasság kialakításához, a válság elhúzódása és elmélyülése mostanra kedvezőtlen körülményeket teremtett a szociális párbeszéd számára. Az összefoglaló mindazonáltal kiemeli a megfelelően strukturált szociális párbeszéd folytatásának fontosságát, valamint hangsúlyozza, hogy a Bizottság elkötelezetten támogatja annak továbbvitelét.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Munkaügyi kapcsolatok Európában 2010 - Vezetői összefoglaló  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-HU-N

A Munkaügyi kapcsolatok Európában 2010 jelentés a munkavállalók, a munkáltatók és azok képviselői közötti munkaügyi kapcsolatok alakulását tekinti át a 2008-2010 közötti időszakban. A jelentés vezetői összefoglalója áttekintést ad a gazdasági válság hatásairól, és a szociális partnereknek a válság leküzdésében betöltött szerepéről. Ezután a jelentés hét fejezetét tekinti át. Ezek az európai munkaügyi kapcsolatok terén megfigyelhető tendenciákra, a szociális partnerek válságra vonatkozó felfogásaira és válságra adott válaszaira, a bérrugalmasságra és a minimálbérre, a munkaügyi kapcsolatokra, illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő áttérésre, valamint az Európai Unión belüli szociális párbeszéd és az európai uniós jogszabályok 2008-2010 közötti alakulására terjednek ki. Az összefoglaló az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető elektronikus formában, míg a jelentés teljes szövege angol nyelven, nyomtatott formában érhető el (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Szociális beszerzés - Útmutató a szociális szempontok fi gyelembevételéhez a közbeszerzések során  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-HU-C

A közbeszerzések az uniós GDP 17%-ának megfelelő összeget tesznek ki, ezért jelentős húzó hatással lehetnek olyan területekre, mint például a szociálpolitika. Az Európai Bizottság „A szociális szempontok figyelembevétele a közbeszerzési szerződéseknél” című útmutatójával ezt igyekszik kihasználni: egyfelől tudatosítani kívánja az ajánlatkérő szervekben, milyen előnyökkel jár, ha pozitív társadalmi következményeket kiváltó termékeket és szolgáltatásokat választanak, másfelől részletesen ismerteti azokat a lehetőségeket, melyeket a meglévő uniós jogi keret biztosít a szociális szempontok figyelembevételére a közbeszerzések során. Az útmutató először meghatározza a társadalmi szempontból felelős közbeszerzés (SRPP) fogalmát, majd ismerteti annak előnyeit. Megvizsgálja azt az EU szociális modelljének a szemszögéből, illetve a téma uniós jogi és politikai megközelítésének fényében is. Az útmutató egy, a társadalmi szempontból felelős közbeszerzésre vonatkozó stratégiát is kidolgoz, továbbá ismerteti a szükségletek felmérésének és a közbeszerzési eljárások megtervezésének pontos módját. A dokumentum jogi szempontból is elmagyarázza, hogyan lehet érvényesíteni a szociális szempontokat a közbeszerzési eljárás egyes szakaszaiban (a műszaki előírások és a kiválasztási kritériumok meghatározásától kezdve a szerződések odaítéléséig és a teljesítmény ellenőrzéséig). Az eljárás egyes lépéseit különböző nemzeti példák illusztrálják. Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető az EU összes hivatalos nyelvén.

Olvassa el: Zöld közbeszerzés! – A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve

    Link ajánlása

  • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on