Cosán nascleanúna

Comhpháirtithe

Tabhair faoi deara nach mbeidh foilseacháin áirithe ar fáil ach amháin i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis.

Na doiciméid is déanaí

18/06/2013

Achoimre fheidhmeach ar an tuairisc maidir le Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2012  (18/06/2013)

Catalóg N. : KE-AV-13-001-GA-N

Déantar léargas san achoimre fheidhmeach ar an tuairisc seo ar conas a d’fhorbair an caidreamh tionsclaíoch ó foilsíodh an t-eagrán deireanach againn sa bhliain 2010. De réir mar a d’éirigh an ghéarchéim airgeadais ina géarchéim fiachais cheannasaigh, d’imigh athchóirithe na rialtas i bhfeidhm go bunúsach ar an chaidreamh idir fostóirí, ceardchumainn agus na húdaráis phoiblí. Cé go raibh an comhphlé sóisialta mar thoisc athléimneach a sheas iarmhairtí na géarchéime ag an tús, bhunaigh fad agus tromchúiseacht na géarchéime socrú neamhfhabhrach le haghaidh comhphlé sóisialta. Tugtar aird san achoimre áfach ar a thábhachtach agus atá an comhphlé dea-struchtúrtha leanúnach agus cuirtear béim inti ar ghealltanas an Choimisiúin tacú leis an chomhphlé agus é a chur chun cinn amach anseo.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalóg N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalóg N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2010 - Achoimre feidhmiúcháin  (31/05/2011)

Catalóg N. : KE-AV-10-001-GA-N

Déanfar athbhreithniú sa tuarascáil Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2010 ar fhorbairtí sna caidrimh idir oibrithe, fostóirí agus a n-ionadaithe faoi seach idir 2008 agus 2010. San achoimre feidhmiúcháin seo ar an tuarascáil, tugtar forbhreathnú ar thionchar na géarchéime eacnamaíochta agus ar ról na gcomhpháirtithe sóisialta chun dul i ngleic léi. Ina dhiaidh sin, féachtar ar na seacht gcaibidil atá sa tuarascáil. Sna caibidlí sin, cuimsítear treochtaí i gcaidreamh tionsclaíoch, dearcthaí na gcomhpháirtithe sóisialta ar an ngéarchéim agus na freagraí atá acu uirthi, solúbthacht pá agus pá íosta, caidreamh tionsclaíoch agus an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin, mar aon le forbairtí i gcomhphlé sóisialta agus reachtaíocht an AE idir 2008 agus 2010. Tá an achoimre ar fáil i bhformáid leictreonach i ngach teanga oifigiúil den AE, ach tá an tuarascáil iomlán le fáil i mBéarla i bhfoirm chló (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalóg N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalóg N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Ag ceannach go sóisialta - Treoir maidir le dálaí sóisialta a chur i gcuntas sa soláthar poiblí  (28/01/2011)

Catalóg N. : KE-32-10-584-GA-C

Is ionann an soláthar poiblí agus tuairim is 17% d’olltáirgeacht intíre an AE. Tá tionchar suntasach aige dá bhrí sin i réimsí mar bheartas sóisialta. Lena Threoir maidir le Comaoineacha Sóisialta sa Soláthar Poiblí a Chur San Áireamh, tá sé mar chuspóir ag an gCoimisiún Eorpach leas a bhaint as seo trí (a) feasacht na n-údarás conarthach a mhúscailt maidir leis na sochair a bhaineann le hearraí agus le seirbhísí a roghnú a dhéanann dea-thorthaí sóisialta a sheachadadh agus (b) trí mhíniú a thabhairt ar na deiseanna a chuirtear ar fáil trí chreat dlíthiúil an AE atá ann cheana féin chun comaoineacha sóisialta sa soláthar poiblí a chur san áireamh. Sainítear sa Treoir an soláthar poiblí atá freagrach go sóisialta (SPFS) agus tugtar míniú ar a shochair ina dhiaidh sin. Feictear ar SPFS maidir le samhail shóisialta an AE agus leis an gcur chuige dlíthiúil agus beartais san Aontas ó thaobh an ábhair de. Ullmhaítear straitéis SPFS sa Treoir freisin agus tugtar míniú ar conas riachtanais a aithint agus nósanna imeachta soláthair a phleanáil. Tugtar míniú sa Treoir freisin, ó thaobh an dlí de, ar conas a d’fhéadfaí díriú ar chomaoineacha sóisialta ag céimeanna difriúla an phróiseas soláthair (ó shonraíochtaí teicniúla agus critéir roghnúcháin a shainiú, go dtí conarthaí a dhámhachtain agus monatóireacht a dhéanamh ar an bhfeidhmiú ina dhiaidh sin). Cuirtear eiseamláirí náisiúnta ar fáil chun céimeanna difriúla laistigh den phróiseas a léiriú. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

    Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+