Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Yhteistyökumppanit

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

18/06/2013

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2012 -raportin tiivistelmä  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-FI-N

Tässä raportin tiivistelmässä tarkastellaan sitä, miten työmarkkinasuhteet ovat muuttuneet vuonna 2010 laaditun raportin jälkeen. Talouskriisin kehityttyä valtionvelkakriisiksi hallitusten uudistukset ovat vaikuttaneet perustavanlaatuisesti työnantajien, ammattiliittojen ja viranomaisten välisiin suhteisiin. Kun työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu oli ollut kriisinsietokykyä parantava tekijä kriisin varhaisista vaikutuksista selviämisessä, kriisin kesto ja laajuus ovat nyt hankaloittaneet vuoropuhelua. Siitä huolimatta tiivistelmässä painotetaan jatkuvan, hyvin ohjatun vuoropuhelun merkitystä ja korostetaan komission sitoutumista vuoropuhelun tukemiseen ja edistämiseen.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2010 - Tiivistelmä  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-FI-N

Vuoden 2010 kertomuksessa työmarkkinasuhteista Euroopassa tarkastellaan työntekijöiden, työnantajien ja heidän edustajiensa suhteiden kehitystä vuosien 2008–2010 aikana. Tässä kertomuksen tiivistelmässä esitetään yleiskatsaus talouskriisin vaikutuksesta ja työmarkkinaosapuolten roolista sen torjunnassa. Lisäksi siinä tarkastellaan kertomuksen seitsemää lukua. Kyseiset luvut kattavat Euroopan työmarkkinasuhteiden suuntaukset, työmarkkinaosapuolten näkökulmat ja reaktiot kriisiin, palkkojen mukauttamisen ja minimipalkat, työmarkkinasuhteet ja siirtymisen vähähiiliseen talouteen sekä EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja lainsäädännön kehittymisen vuosina 2008–2010. Tiivistelmä on saatavissa sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Koko kertomus on puolestaan saatavissa englannin kielellä painetussa muodossa (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-FI-C

Julkisten hankintojen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 17 prosenttia. Niillä vaikutetaan merkittävästi esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään tätä seikkaa (a) lisäämällä hankintaviranomaisten tietoisuutta hyödyistä, joita saadaan hyviä sosiaalipoliittisia tuloksia tuottavista tavaroista ja palveluista, ja (b) kertomalla mahdollisuuksista, joita EU:n nykylainsäädäntö tarjoaa sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Oppaassa määritellään ensin, mitä sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat (socially responsible public procurement, SRPP) ovat, ja kerrotaan sitten niiden hyödyistä. Siinä tarkastellaan SRPP:tä suhteessa EU:n sosiaaliseen malliin ja esitellään unionin lainsäädännöllinen ja poliittinen lähestymistapa aiheeseen. Oppaassa kerrotaan myös SRPP-strategiasta ja neuvotaan, miten tarpeita määritellään ja hankintamenettelyjä suunnitellaan. Oppaassa selvitetään myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankintaprosessin eri vaiheissa (teknisten eritelmien ja valintakriteerien määrittelemisestä sopimusten tekemiseen ja niiden täytäntöönpanon seurantaan). Prosessin eri vaiheita havainnollistetaan kansallisin esimerkein. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

Katso myös: Ympäristöä säästäviä hankintoja – Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa