Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Virastot ja yhteistyökumppanit

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

21/09/2016

Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work – Final report  (21/09/2016)

Catalog N. :KE-01-16-880-EN-N

On 26 April 2007, the European social partners BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC signed an autonomous framework agreement on violence and harassment at work which requires that the member federations of signatory parties cooperate on the improvement of working conditions by establishing and promoting mechanisms to identify, prevent and manage problems of harassment and violence occurring at the workplace. This study and annexes provide an assessment of the implementation of the agreement at national level, while taking into account the procedures and practices specific to management and labour in each country, as well as information on the extent of the phenomenon across Europe.

This publication is available in electronic format only in English.

29/08/2016

Uusi alku työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle  (29/08/2016)

Catalog N. :KE-02-16-755-FI-N

Euroopan sosiaalisen mallin olennaisena osana on kehittää ja vaalia työmarkkinavuoropuhelua, joka edistää ratkaisevalla tavalla kilpailukykyä ja oikeudenmukaisuutta sekä lisää vaurautta ja sosiaalista hyvinvointia. Euroopan komissio pyrkii kehittämään työmarkkinavuoropuhelua koko EU:ssa edistämällä EU:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten yhteistä ”Uusi alku työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle” -aloitetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla käytävää
työmarkkinavuoropuhelua entisestään.

21/05/2015

A new start for social dialogue  (21/05/2015)

Catalog N. :KE-02-15-354-EN-N

Social dialogue refers to the discussions, consultations, negotiations and joint actions that take place between the social partners, namely employers and trade unions, on a wide range of social and work-related issues.
At EU level, social dialogue was launched in 1985 by President Delors at Val Duchesse. Since then, social dialogue has been considered crucial to promote competitiveness and fairness and to enhance economic prosperity and social well-being. Developing and fostering social dialogue is an essential element of the European social model. European social dialogue complements and supports national social dialogue and industrial relations.

This publication is available only in electronic format in EN.

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. :KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2012 -raportin tiivistelmä  (18/06/2013)

Catalog N. :KE-AV-13-001-FI-N

Tässä raportin tiivistelmässä tarkastellaan sitä, miten työmarkkinasuhteet ovat muuttuneet vuonna 2010 laaditun raportin jälkeen. Talouskriisin kehityttyä valtionvelkakriisiksi hallitusten uudistukset ovat vaikuttaneet perustavanlaatuisesti työnantajien, ammattiliittojen ja viranomaisten välisiin suhteisiin. Kun työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu oli ollut kriisinsietokykyä parantava tekijä kriisin varhaisista vaikutuksista selviämisessä, kriisin kesto ja laajuus ovat nyt hankaloittaneet vuoropuhelua. Siitä huolimatta tiivistelmässä painotetaan jatkuvan, hyvin ohjatun vuoropuhelun merkitystä ja korostetaan komission sitoutumista vuoropuhelun tukemiseen ja edistämiseen.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. :KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. :KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2010 - Tiivistelmä  (31/05/2011)

Catalog N. :KE-AV-10-001-FI-N

Vuoden 2010 kertomuksessa työmarkkinasuhteista Euroopassa tarkastellaan työntekijöiden, työnantajien ja heidän edustajiensa suhteiden kehitystä vuosien 2008–2010 aikana. Tässä kertomuksen tiivistelmässä esitetään yleiskatsaus talouskriisin vaikutuksesta ja työmarkkinaosapuolten roolista sen torjunnassa. Lisäksi siinä tarkastellaan kertomuksen seitsemää lukua. Kyseiset luvut kattavat Euroopan työmarkkinasuhteiden suuntaukset, työmarkkinaosapuolten näkökulmat ja reaktiot kriisiin, palkkojen mukauttamisen ja minimipalkat, työmarkkinasuhteet ja siirtymisen vähähiiliseen talouteen sekä EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja lainsäädännön kehittymisen vuosina 2008–2010. Tiivistelmä on saatavissa sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Koko kertomus on puolestaan saatavissa englannin kielellä painetussa muodossa (ISBN 978-92-79-17861-0).

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa