Navigatsioonitee

Asutused ja partnerid

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. : KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Aruande „Tööstussuhted Euroopas 2012” kommenteeritud kokkuvõte  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-ET-N

Käesolevas kommenteeritud kokkuvõttes vaadeldakse tööstussuhete arengut pärast 2010. aastat, kui ilmus eelmine väljaanne. Finantskriisist on välja kasvanud valitsemissektori võlakriis ning riiklike reformide tõttu on suure löögi alla sattunud tööandjate, ametiühingute ja riigiasutuste omavahelised suhted. Kui alguses aitas sotsiaalne dialoog toime tulla kriisi esimeste tagajärgedega, siis nüüdseks on kriisi venimise ja süvenemise tõttu tekkinud olukord, mis sotsiaalset dialoogi enam ei soosi. Sellest hoolimata rõhutatakse kokkuvõttes struktureeritud dialoogi jätkumise tähtsust ning toonitatakse komisjoni kohustust seda toetada ja edasi arendada.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Tööstussuhted Euroopas 2010 - Kommenteeritud kokkuvõte  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-ET-N

Aruandes „Euroopa töösuhted 2010” vaadeldakse aastatel 2008–2010 töötajate, tööandjate ja nende esindajate suhetes toimunud muutusi. Käesolevas aruande kommenteeritud kokkuvõttes antakse ülevaade majanduskriisi mõjust ja sotsiaalpartnerite rollist sellega toimetulemisel. Seejärel käsitletakse kokkuvõttes aruande seitset peatükki. Need peatükid hõlmavad arengusuundi Euroopa tööstussuhetes, sotsiaalpartnerite seisukohti seoses kriisiga ja kriisile reageerimisega, palkade paindlikumaks muutumist ja miinimumpalka, töösuhteid ja üleminekut vähese CO2 heitega majandusele, samuti muutusi ELi sotsiaalses dialoogis ja seadusandluses aastatel 2008–2010. Kokkuvõte on saadaval elektrooniliselt kõikides ametlikes ELi keeltes, täielik aruanne seevastu on saadaval ingliskeelse trükisena (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Sotsiaalne ostmine - Juhend sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-ET-C

Riigihanked moodustavad umbes 17% ELi sisemajanduse koguproduktist. Seetõttu on selle mõjuvõim näiteks sotsiaalpoliitika valdkonnas märkimisväärne. Juhisega sotsiaalsete kaalutluste kohta riigihangetes püüab Euroopa Komisjon (a) suurendada ostjate teadlikkust positiivseid sotsiaalseid tagajärgi kaasa toovate toodete ja teenuste kasudest, ja (b) selgitada võimalusi, mida pakub olemasolev ELi õigusraamistik sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihangetes. Enne sotsiaalselt vastutustundliku riigihanke (SVTR) kasude selgitamist määratletakse juhises ka selle definitsioon. Juhises vaadeldakse SVTRi seoses ELi sotsiaalse mudeliga ning liidusisest õiguslikku ja poliitilist käsitlust kõnealusele teemale. Samuti kirjeldatakse juhises üksikasjalikult SVTRi strateegiat ning selgitatakse, kuidas tuvastada vajadusi ning kavandada hankemenetlusi. Juhises selgitatakse ka juriidilisest vaatenurgast, kuidas on võimalik riigihanke protsessi erinevates etappides arvestada sotsiaalsete kaalutlustega (alates tehnilise teabe ja valikukriteeriumide välja selgitamisest kuni lepingute sõlmimise ja edasise tulemuslikkuse jälgimiseni). Protsessi erinevate sammude illustreerimiseks on toodud riiklikke näiteid. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Loe ka: Keskkonnahoidlik ostmine – Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel