Διαδρομή πλοήγησης

Φορείς και εταίροι

 • 13/01/2017

  External Evaluation of the European Training Foundation

  This evaluation of the European Training Foundation (ETF) analyses the coherence, efficiency and cost-effectiveness of the organisation, as well as providing insights as to the effectiveness and added value of its activities. The report shows that ETF effectively shapes the course of vocational education and training developments in partner countries although steps could be taken to further improve effectiveness in certain areas. Proposals are presented for a new intervention logic, as well as general recommendations for the improvement of the agency's functionality.

 • 21/09/2016

  Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work – Final report

  On 26 April 2007, the European social partners BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC signed an autonomous framework agreement on violence and harassment at work which requires that the member federations of signatory parties cooperate on the improvement of working conditions by establishing and promoting mechanisms to identify, prevent and manage problems of harassment and violence occurring at the workplace. This study and annexes provide an assessment of the implementation of the agreement at national level, while taking into account the procedures and practices specific to management and labour in each country, as well as information on the extent of the phenomenon across Europe.

  This publication is available in electronic format only in English.
 • 29/08/2016

  Μια νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο

  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, καθώς προωθεί την ανταγωνιστικότητα, τη δικαιοσύνη, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ευημερία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό κομμάτι αυτών των προσπαθειών αποτελεί η πρωτοβουλία για μια «νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο», που είναι κοινός στόχος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την περαιτέρω προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

 • 20/07/2015

  Social Agenda 41 - The skills imperative

  Skills and vocational education and training: this is what n°41 of Social Agenda is all about. Tackling employment and social affairs from the skills angle helps connecting the world of education to that of the labour market and tackling the challenges the EU is presently facing in a new, pragmatic way - taking people's concrete needs as a starting point. This issue of Social Agenda will help you follow, and take part in, the making of the EU's future skills strategy which Marianne Thyssen - Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility European Commissioner - will propose in 2016. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

 • 21/05/2015

  A new start for social dialogue

  Social dialogue refers to the discussions, consultations, negotiations and joint actions that take place between the social partners, namely employers and trade unions, on a wide range of social and work-related issues.
  At EU level, social dialogue was launched in 1985 by President Delors at Val Duchesse. Since then, social dialogue has been considered crucial to promote competitiveness and fairness and to enhance economic prosperity and social well-being. Developing and fostering social dialogue is an essential element of the European social model. European social dialogue complements and supports national social dialogue and industrial relations.

  This publication is available only in electronic format in EN.