Διαδρομή πλοήγησης

Φορείς και εταίροι

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

13/01/2017

External Evaluation of the European Training Foundation  (13/01/2017)

Catalog N. :KE-02-17-001-EN-N

This evaluation of the European Training Foundation (ETF) analyses the coherence, efficiency and cost-effectiveness of the organisation, as well as providing insights as to the effectiveness and added value of its activities. The report shows that ETF effectively shapes the course of vocational education and training developments in partner countries although steps could be taken to further improve effectiveness in certain areas. Proposals are presented for a new intervention logic, as well as general recommendations for the improvement of the agency's functionality.

21/09/2016

Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work – Final report  (21/09/2016)

Catalog N. :KE-01-16-880-EN-N

On 26 April 2007, the European social partners BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC signed an autonomous framework agreement on violence and harassment at work which requires that the member federations of signatory parties cooperate on the improvement of working conditions by establishing and promoting mechanisms to identify, prevent and manage problems of harassment and violence occurring at the workplace. This study and annexes provide an assessment of the implementation of the agreement at national level, while taking into account the procedures and practices specific to management and labour in each country, as well as information on the extent of the phenomenon across Europe.

This publication is available in electronic format only in English.

29/08/2016

Μια νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο  (29/08/2016)

Catalog N. :KE-02-16-755-EL-N

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, καθώς προωθεί την ανταγωνιστικότητα, τη δικαιοσύνη, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ευημερία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό κομμάτι αυτών των προσπαθειών αποτελεί η πρωτοβουλία για μια «νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο», που είναι κοινός στόχος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την περαιτέρω προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

21/05/2015

A new start for social dialogue  (21/05/2015)

Catalog N. :KE-02-15-354-EN-N

Social dialogue refers to the discussions, consultations, negotiations and joint actions that take place between the social partners, namely employers and trade unions, on a wide range of social and work-related issues.
At EU level, social dialogue was launched in 1985 by President Delors at Val Duchesse. Since then, social dialogue has been considered crucial to promote competitiveness and fairness and to enhance economic prosperity and social well-being. Developing and fostering social dialogue is an essential element of the European social model. European social dialogue complements and supports national social dialogue and industrial relations.

This publication is available only in electronic format in EN.

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. :KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

18/06/2013

Σύνοψη της έκθεσης για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη του 2012  (18/06/2013)

Catalog N. :KE-AV-13-001-EL-N

Η παρούσα σύνοψη της έκθεσης εξετάζει την πορεία των εργασιακών σχέσεων από την τελευταία έκδοσή της, το 2010. Με τη χρηματοπιστωτική κρίση να εξελίσσεται σε κρίση δημόσιου χρέους, οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις έχουν καίριο αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και δημόσιων αρχών. Ενώ ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε παράγοντας ανθεκτικότητας που συνέβαλε στην υπέρβαση των πρώιμων επιπτώσεων της κρίσης, η διάρκεια και το βάθος της δημιούργησαν ένα δυσμενές περιβάλλον για τον κοινωνικό διάλογο. Μολαταύτα, η σύνοψη αναδεικνύει τη σημασία της συνέχισης του καλά δομημένου διαλόγου και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη στήριξη και την προώθησή του.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. :KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. :KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.