Διαδρομή πλοήγησης

Εταίροι

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

18/06/2013

Σύνοψη της έκθεσης για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη του 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-EL-N

Η παρούσα σύνοψη της έκθεσης εξετάζει την πορεία των εργασιακών σχέσεων από την τελευταία έκδοσή της, το 2010. Με τη χρηματοπιστωτική κρίση να εξελίσσεται σε κρίση δημόσιου χρέους, οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις έχουν καίριο αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και δημόσιων αρχών. Ενώ ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε παράγοντας ανθεκτικότητας που συνέβαλε στην υπέρβαση των πρώιμων επιπτώσεων της κρίσης, η διάρκεια και το βάθος της δημιούργησαν ένα δυσμενές περιβάλλον για τον κοινωνικό διάλογο. Μολαταύτα, η σύνοψη αναδεικνύει τη σημασία της συνέχισης του καλά δομημένου διαλόγου και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη στήριξη και την προώθησή του.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη του 2010 - Συνοπτική περίληψη  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-EL-N

Η έκθεση 2010 για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη εξετάζει τις εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και των αντίστοιχων εκπροσώπων τους κατά την περίοδο 2008-2010. Η συνοπτική περίληψη της έκθεσης παρουσιάζει μια ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην αντιμετώπισή της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα επτά κεφάλαια της έκθεσης. Τα παραπάνω κεφάλαια αναφέρονται στις τάσεις που επικρατούν στις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη, στις απόψεις και τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων απέναντι στην κρίση, στην ελαστικοποίηση μισθών και στον κατώτατο μισθό, στις εργασιακές σχέσεις και στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τις εξελίξεις σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο στην ΕΕ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την περίοδο 2008-10. Η σύνοψη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά σε έντυπη μορφή (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Κοινωνικες αγορες Οδηγος για τη συνεκτιμηση κοινωνικων πτυχων στις δημοσιες συμβασεις  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-EL-C

Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν περίπου το 17% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Συνεπώς, η μόχλευσή τους σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική είναι σημαντική. Με τον Οδηγό για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επωφεληθεί από αυτό (α) ευαισθητοποιώντας τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επιλογής αγαθών και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν καλά κοινωνικά αποτελέσματα, και (β) εξηγώντας τις ευκαιρίες που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις. Ο Οδηγός καθορίζει τις δημόσιες συμβάσεις με κοινωνική υπευθυνότητα πριν εξηγήσει τα πλεονεκτήματά τους. Εξετάζει τις δημόσιες συμβάσεις με κοινωνική υπευθυνότητα αναφορικά με το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ και τη νομική και πολιτική προσέγγιση στο θέμα από την Ένωση. Επίσης, ο Οδηγός διαμορφώνει μια στρατηγική δημοσίων συμβάσεων με κοινωνική υπευθυνότητα και εξηγεί τον τρόπο αναγνώρισης των αναγκών και του σχεδιασμού των διαδικασιών συμβάσεων. Περαιτέρω, ο Οδηγός εξηγεί, από νομικής πλευράς, πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά ζητήματα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας συμβάσεων (από τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων επιλογής έως την κατακύρωση των συμβάσεων και την παρακολούθηση των επακόλουθων επιδόσεων). Παρέχονται εθνικά παραδείγματα για να επεξηγηθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης: Αγοράστε οικολογικά! – Ένα εγχειρίδιο για τις δημόσιες συμβάσεις για περιβαλλοντικά θέματα

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+