Sti

Samarbejdspartnere

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

18/06/2013

Resumé af rapporten Arbejdsmarkedsrelationer i Europa 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-DA-N

Dette resumé af rapporten kigger på, hvordan arbejdsmarkedsrelationerne har udviklet sig siden vores sidste udgivelse i 2010. Efter at den økonomiske krise har udviklet sig til en suveræn gældskrise har regeringsreformer haft en væsentlig indvirkning på forholdet mellem arbejdsgiver, fagforeninger og offentlige myndigheder. Mens social dialog gav den nødvendige fleksibilitet til at overvinde de første effekter af krisen, har varigheden og omfanget nu resulteret i en ugunstig situation for den sociale dialog. Ikke desto mindre understreges vigtigheden af fortsat velstruktureret dialog i sammenfatningen, og Kommissionens engagement for at støtte og fremme udviklingen af social dialog fremhæves.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Arbejdsmarkedsrelationer i Europa 2010 - Resumé  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-DA-N

Rapporten om arbejdsmarkedsrelationer i Europa 2010 (»Industrial Relations in Europe 2010«) gennemgår udviklingen inden for relationer mellem arbejdstagere, arbejdsgivere og deres respektive repræsentanter i løbet af 2008-2010. Dette resumé af rapporten giver et overblik over virkningerne af den økonomiske krise og arbejdsmarkedets parters rolle i dens bekæmpelse. Det gennemgår også rapportens syv kapitler. Disse omhandler tendenser inden for arbejdsmarkedsrelationer i Europa, arbejdsmarkedets parters synspunkter og reaktioner på krisen, lønfleksibilitet og mindsteløn, arbejdsmarkedsrelationer og overgangen til en lavemissionsøkonomi samt udviklingen i dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og lovgivningen i EU mellem 2008–2010. Resuméet er tilgængeligt i elektronisk format på alle officielle EU-sprog, mens rapporten i sin helhed er tilgængelig på engelsk i trykt format (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Sociale hensyn ved indkøb - En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved off entlige indkøb  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-DA-C

Offentlige indkøb udgør ca. 17 % af EU's bruttonationalprodukt. De har derfor en betydelig virkning som drivkraft på f.eks. det socialpolitiske område. Med sin vejledning i, hvordan man stiller samfundskrav til leverandørerne i forbindelse med offentlige udbud , vil Europa-Kommissionen udnytte dette potentiale til dels at oplyse de kontraherende myndigheder om fordelene ved at vælge varer og tjenester, der giver et godt samfundsmæssigt udbytte, dels at forklare de muligheder, der findes i det eksisterende EU-regelværk for at tage hensyn til samfundsmæssige forhold i forbindelse med offentlige indkøb. I vejledningen defineres først Socially Responsible Public Procurement (SRPP), før der gøres rede for fordelene herved. SRPP vurderes i forhold til EU's sociale model og den retlige og politiske tilgang til emnet i EU. Vejledningen indeholder også en nærmere beskrivelse af SRPP-strategien og en forklaring på, hvordan man identificerer behov og planlægger udbudsprocedurer. Endelig forklares det ud fra et lovgivningsmæssigt perspektiv, hvordan man kan gøre sig sociale overvejelser undervejs i de forskellige trin af indkøbsprocessen (fra definitionen af tekniske specifikationer og udvælgelseskriterier over tildeling af kontrakter til kontrol med de efterfølgende resultater). Der gives nationale eksempler til illustration af de forskellige trin i processen. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

Læs ligeledes: Grønne indkøb! – En håndbog om varetagelse af miljøhensyn i forbindelse med offentlige indkøb

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+