Cesta

Partneři

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

18/06/2013

Shrnutí zprávy o pracovních vztazích v Evropě 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-CS-N

Toto shrnutí zkoumá, k jakému vývoji došlo v pracovních vztazích od posledního vydání zprávy v roce 2010. S tím, jak se finanční krize proměnila v krizi státního dluhu, mají vládní reformy zásadní vliv na vztahy mezi zaměstnavateli, odborovými organizacemi a veřejnými orgány. Zatímco při překonávání raných dopadů krize působil sociální dialog jako faktor odolnosti, doba trvání a hloubka krize mají nyní za následek, že se pro sociální dialog utváří nepříznivý rámec. Shrnutí nicméně zdůrazňuje, že je důležité, aby dobře strukturovaný sociální dialog pokračoval, a podtrhuje závazek Komise podporovat a propagovat jeho další rozvoj.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Pracovní vztahy v Evropě 2010 - Shrnutí  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-CS-N

Zpráva „Pracovní vztahy v Evropě 2010“ zhodnocuje vývojové trendy ve vztazích mezi pracovníky, zaměstnavateli a jejich příslušnými zástupci v období 2008-10. Shrnutí této zprávy uvádí přehled dopadu hospodářské krize a role sociálních partnerů v boji proti ní. Zabývá se tak sedmi kapitolami této zprávy. Ty pojednávají o tendencích v evropských pracovně-právních vztazích, stanoviscích sociálních partnerů k této krizi a jejich reakci na ni, mzdové flexibilizaci a minimální mzdě, pracovně-právních vztazích a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, jakož i o vývoji sociálního dialogu v rámci EU a právních předpisech v letech 2008-10. Toto shrnutí je k dispozici v elektronické podobě ve všech úředních jazycích EU, zatímco úplné znění zprávy je k dispozici v angličtině v tištěné podobě (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Sociální nakupování - Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-CS-C

Veřejné zakázky tvoří přibližně 17 % hrubého domácího produktu EU. Jejich vliv v takových oblastech, jako je sociální politika, je tudíž značný. Evropská komise toho chce využít pomocí své Příručky pro zohlednění sociálních kritérií ve veřejných zakázkách tím, že a) zvýší informovanost smluvních orgánů o výhodách preferování zboží a služeb, které přinášejí dobré sociální výsledky a b) vysvětlí možnosti, které nabízí stávající právní rámec EU, pokud jde o zohledňování sociálních kritérií ve veřejných zakázkách. V příručce je definován pojem společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a poté jsou v ní vysvětleny jeho výhody. Na společensky odpovědné zadávání zakázek pohlíží ve vztahu k sociálnímu modelu EU a dále ve vztahu k právnímu a politickému přístupu k danému tématu v Unii. V příručce je rovněž rozpracována strategie pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a je zde také popsáno, jak určit potřeby a naplánovat postupy pro zadávání zakázek. Dále se v příručce z právního hlediska vysvětluje, jak lze sociální kritéria začlenit do různých fází procesu zadávání veřejných zakázek (počínaje vymezením technických podmínek a kritérií výběru až k udělování zakázek a sledování následného provádění). Pro ilustraci různých kroků v rámci tohoto postupu jsou v příručce uvedeny příklady z jednotlivých států. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

Přečtěte si také: Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+