Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Progress-mikrolån

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  Easi - Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

  Easi, det nya alleuropeiska programmet för sysselsättning och social innovation, kommer att hjälpa EU till en mer sammanhållen politik, främja rörlighet i arbetslivet och ge riktade mikrokrediter åt utsatta personer. Easi är ett övergripande program som omfattar Progress, Eures och Progress-mikrofinans, och som kommer att bidra till att skapa nya jobb och en hållbar tillväxt på ett effektivare sätt genom tonvikt på social innovation. Läs mer om hur det ska gå till.

  Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

 • 17/07/2012

  Progress-mikrokrediter - Porträtt av företagare

  Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter) som lanserades 2012 syftar till att öka tillgången till mikrofinansiering i Europa. Mikrokrediter är ett värdefullt redskap för att främja tillväxt genom att ge människor, som annars inte skulle ha den möjligheten, chansen att förverkliga sina företagsplaner. I broschyren Progress-mikrokrediter ges en överblick över hur initiativet främjar sysselsättning och social integration i Europa. Den innehåller även information om hur man kan ansöka om mikrokrediter. I broschyren presenteras några av de europeiska företagare som redan har dragit nytta av Progress-mikrokrediter. Broschyren finns tillgänglig i tryckt form på 22 officiella EU-språk och i elektronisk form på iriska.

 • 25/07/2011

  Progress mikrokrediter - Att skapa möjligheter

  Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter) är ett EU-initiativ som syftar till att underlätta för människor som vill starta eller utveckla sina egna små företag att få tillgång till krediter. Detta initiativ främjar sysselsättning och social integration genom entreprenörskap och egenföretagande i Europa och är nära samordnat med befintliga instrument för att stödja mikrofinansiering i Europeiska unionen. Broschyren Progress-mikrokrediter ger en snabb överblick över mikrofinansieringsinstrumentet, vem som kan dra nytta av det och hur man kan ansöka om det. Denna broschyr finns tillgänglig i tryckt form på alla officiella EU-språk.