Navigačný riadok

Katalóg publikácií

25/07/2011

Mikrofinancovanie Progress - Vytváranie príležitostí

Mikrofinancovanie Progress - Vytváranie príležitostí

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (nástroj mikrofinancovania Progress) je iniciatíva EÚ zameraná na uľahčenie prístupu k úveru pre ľudí, ktorí chcú začať alebo rozvinúť vlastný malý podnik. Táto iniciatíva podporuje prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti zamestnanosť a sociálne začlenenie v Európe a je úzko koordinovaná s inými nástrojmi na podporu mikrofinancovania v Európskej únii. Brožúra o mikrofinancovaní Progress poskytuje stručný prehľad o nástroji mikrofinancovania, o subjektoch, ktoré ho môžu využívať a o spôsobe podania žiadosti. Brožúra je k dispozícii v tlačenej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 17864
Catalog N. : KE-31-11-168-SK-D

K dispozícii na stránkach