Navigačný riadok

Mikrofinancovanie Progress

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

05/05/2015

Interim evaluation of the European progress microfinance facility  (05/05/2015)

Catalog N. :KE-01-15-336-EN-N

The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

This publication is available only in electronic format in EN.

05/12/2013

EaSI - Nový zastrešujúci program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-SK-C

EaSI – nový celoeurópsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky pomôže EÚ zabezpečiť súhrnnejšiu politiku, podporí pracovnú mobilitu a poskytne mikrofinancovanie pre najzraniteľnejšie skupiny. Program EaSI spája programy PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania PROGRESS do jedného zastrešujúceho programu, ktorý umožní účinnejšie vytvárať nové pracovné miesta a dosahovať udržateľný rast kladením dôrazu na sociálnu inováciu. Prečítajte si podrobnejšie informácie.

Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

17/07/2012

Mikrofinancovanie Progress - Portréty podnikateľov  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-SK-C

Cieľom európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (mikrofinancovanie Progress), spusteného v roku 2010, je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu v rámci Európy. Mikrofinancovanie predstavuje dôležitý nástroj pri podpore rastu, keďže dáva šancu ľuďom, ktorí by inak nemali možnosť realizovať svoje podnikateľské ambície. V brožúrke k mikrofinancovaniu Progress sa prehľadne uvádza, ako iniciatíva podporuje zamestnanosť a sociálnu inklúziu v Európe. Zároveň v nej nájdete podrobný opis podania žiadosti o mikroúver. Taktiež prináša portréty podnikateľov z celej Európy, ktorí už mikrofinancovanie Progress využili. Brožúrka je k dispozícii v tlačenej podobe v 22 úradných jazykoch EÚ a v elektronickej podobe v írskom jazyku.

25/07/2011

Mikrofinancovanie Progress - Vytváranie príležitostí  (25/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-168-SK-D

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (nástroj mikrofinancovania Progress) je iniciatíva EÚ zameraná na uľahčenie prístupu k úveru pre ľudí, ktorí chcú začať alebo rozvinúť vlastný malý podnik. Táto iniciatíva podporuje prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti zamestnanosť a sociálne začlenenie v Európe a je úzko koordinovaná s inými nástrojmi na podporu mikrofinancovania v Európskej únii. Brožúra o mikrofinancovaní Progress poskytuje stručný prehľad o nástroji mikrofinancovania, o subjektoch, ktoré ho môžu využívať a o spôsobe podania žiadosti. Brožúra je k dispozícii v tlačenej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

19/04/2010

Mikrofinancie: nový nástroj pre vás  (19/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-254-SK-D

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+