Navigačný riadok

Mikrofinancovanie Progress

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  EaSI - Nový zastrešujúci program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky

  EaSI – nový celoeurópsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky pomôže EÚ zabezpečiť súhrnnejšiu politiku, podporí pracovnú mobilitu a poskytne mikrofinancovanie pre najzraniteľnejšie skupiny. Program EaSI spája programy PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania PROGRESS do jedného zastrešujúceho programu, ktorý umožní účinnejšie vytvárať nové pracovné miesta a dosahovať udržateľný rast kladením dôrazu na sociálnu inováciu. Prečítajte si podrobnejšie informácie.

  Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

 • 17/07/2012

  Mikrofinancovanie Progress - Portréty podnikateľov

  Cieľom európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (mikrofinancovanie Progress), spusteného v roku 2010, je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu v rámci Európy. Mikrofinancovanie predstavuje dôležitý nástroj pri podpore rastu, keďže dáva šancu ľuďom, ktorí by inak nemali možnosť realizovať svoje podnikateľské ambície. V brožúrke k mikrofinancovaniu Progress sa prehľadne uvádza, ako iniciatíva podporuje zamestnanosť a sociálnu inklúziu v Európe. Zároveň v nej nájdete podrobný opis podania žiadosti o mikroúver. Taktiež prináša portréty podnikateľov z celej Európy, ktorí už mikrofinancovanie Progress využili. Brožúrka je k dispozícii v tlačenej podobe v 22 úradných jazykoch EÚ a v elektronickej podobe v írskom jazyku.

 • 25/07/2011

  Mikrofinancovanie Progress - Vytváranie príležitostí

  Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (nástroj mikrofinancovania Progress) je iniciatíva EÚ zameraná na uľahčenie prístupu k úveru pre ľudí, ktorí chcú začať alebo rozvinúť vlastný malý podnik. Táto iniciatíva podporuje prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti zamestnanosť a sociálne začlenenie v Európe a je úzko koordinovaná s inými nástrojmi na podporu mikrofinancovania v Európskej únii. Brožúra o mikrofinancovaní Progress poskytuje stručný prehľad o nástroji mikrofinancovania, o subjektoch, ktoré ho môžu využívať a o spôsobe podania žiadosti. Brožúra je k dispozícii v tlačenej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ.