Cale de navigare

Microfinanţarea Progress

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  EaSI - Noul program global al UE pentru ocuparea forței de muncă și politică socială

  EaSI, noul program paneuropean pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, va contribui la o mai mare coerență a politicii UE, va încuraja mobilitatea forței de muncă și va oferi microfinanțare specifică grupurilor mai vulnerabile. EaSI comasează programul PROGRESS, rețeaua EURES și instrumentul de microfinanțare PROGRESS într-un program global unic menit să contribuie într-un mod mai eficient la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea durabilă, punând accentul pe inovare socială. Aflați cum.

  Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

 • 17/07/2012

  Microfinanţarea Progress - Portrete de întreprinzători

  Instrumentul european de microfinanţare Progress (microfinanţarea Progress), lansat în 2010, urmăreşte sporirea accesului la microfinanţare în întreaga Europă. Microfinanţarea este un instrument vital pentru încurajarea creşterii, acordându-le oamenilor care altfel s-ar putea să nu aibă această oportunitate şansa de a-şi realiza ambiţiile antreprenoriale. Broşura Microfinanţarea Progress trece în revistă modalităţile prin care iniţiativa promovează ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială în Europa, oferind totodată detalii privind procedura de solicitare a unui microcredit. În broşură veţi găsi portrete ale unor întreprinzători din întreaga Europă care au beneficiat deja de microfinanţarea Progress. Broşura este disponibilă în format tipărit în 22 de limbi oficiale ale UE şi în format electronic în limba irlandeză.

 • 25/07/2011

  Microfinanţarea Progress - Creează oportunități

  Instrumentul european de microfinanţare Progress (Microfinanţarea Progress) este o iniţiativă a UE care are ca scop să ajute persoanele care doresc să îşi înfiinţeze sau să îşi dezvolte propria mică întreprindere să obţină acces la credit. Această iniţiativă promovează ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială prin intermediul antreprenoriatului şi al activităţilor independente în Europa şi este strâns coordonată cu instrumentele existente de susţinere a microfinanţării în Uniunea Europeană. Broşura privind Microfinanţarea Progress oferă o prezentare succintă a instrumentului de microfinanţare şi precizează cine poate beneficia de acest instrument şi modul în care persoanele interesate pot depune cereri. Această broşură este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.