Ścieżka nawigacji

Mikrofinansowanie Progress

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  EaSI - Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej

  Nowy ogólnoeuropejski program w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej EaSI (Employment and Social Innovation) pomoże UE w formułowaniu spójnej polityki, wspieraniu mobilności zawodowej oraz zapewnieniu ukierunkowanego mikrofinansowania dla słabszych grup. Łącząc Progress, EURES oraz instrument mikrofinansowy Progress w jeden ogólny program, EaSI pozwoli efektywniej tworzyć nowe miejsca pracy i zapewnić trwały rozwój dzięki położeniu nacisku na innowacje społeczne. Dowiedz się, jak osiągnie te cele.

  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 17/07/2012

  Instrument mikrofinansowy Progress - Portrety przedsiębiorców

  Celem wdrożonego w 2010 r. europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress jest ułatwienie dostępu do mikrofinansowania w całej Europie. Mikrofinansowanie jest podstawowym narzędziem służącym pobudzeniu wzrostu – daje szansę zrealizowania ambicji ludziom, którzy w przeciwnym wypadku, być może, nie mieliby możliwości zostać przedsiębiorcami. W ulotce na temat instrumentu mikrofinansowego Progress ogólnie omówiono sposoby wspierania przez tę inicjatywę zatrudnienia i włączenia społecznego w Europie oraz wskazano, jak można ubiegać się o mikrokredyt. Zaprezentowano w niej też portrety przedsiębiorców z całej Europy, którzy odnieśli już korzyści dzięki instrumentowi mikrofinansowemu. Ulotka jest dostępna w wersji drukowanej w 22 językach urzędowych UE, a w wersji elektronicznej w języku irlandzkim.

 • 25/07/2011

  Instrument mikrofinansowy Progress - Otwieranie możliwości

  Europejski instrument mikrofinansowy Progress jest inicjatywą UE przygotowaną celem ułatwienia dostępu do kredytu osobom, które chcą założyć lub rozwinąć własną małą firmę. Inicjatywa ta wspiera zatrudnienie i włączenie społeczne promując przedsiębiorczość i samozatrudnienie w Europie, i jest ściśle skoordynowana z już funkcjonującymi instrumentami mikrofinansowania w Unii Europejskiej. Broszura na temat instrumentu mikrofinansowego Progress zawiera jego krótką prezentację oraz informacje o tym, kto może z niego korzystać i jak można ubiegać się o środki finansowe. Broszura jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.