Ścieżka nawigacji

Mikrofinansowanie Progress

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

05/05/2015

Interim evaluation of the European progress microfinance facility  (05/05/2015)

Catalog N. :KE-01-15-336-EN-N

The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

This publication is available only in electronic format in EN.

05/12/2013

EaSI - Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-PL-C

Nowy ogólnoeuropejski program w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej EaSI (Employment and Social Innovation) pomoże UE w formułowaniu spójnej polityki, wspieraniu mobilności zawodowej oraz zapewnieniu ukierunkowanego mikrofinansowania dla słabszych grup. Łącząc Progress, EURES oraz instrument mikrofinansowy Progress w jeden ogólny program, EaSI pozwoli efektywniej tworzyć nowe miejsca pracy i zapewnić trwały rozwój dzięki położeniu nacisku na innowacje społeczne. Dowiedz się, jak osiągnie te cele.

Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

17/07/2012

Instrument mikrofinansowy Progress - Portrety przedsiębiorców  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-PL-C

Celem wdrożonego w 2010 r. europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress jest ułatwienie dostępu do mikrofinansowania w całej Europie. Mikrofinansowanie jest podstawowym narzędziem służącym pobudzeniu wzrostu – daje szansę zrealizowania ambicji ludziom, którzy w przeciwnym wypadku, być może, nie mieliby możliwości zostać przedsiębiorcami. W ulotce na temat instrumentu mikrofinansowego Progress ogólnie omówiono sposoby wspierania przez tę inicjatywę zatrudnienia i włączenia społecznego w Europie oraz wskazano, jak można ubiegać się o mikrokredyt. Zaprezentowano w niej też portrety przedsiębiorców z całej Europy, którzy odnieśli już korzyści dzięki instrumentowi mikrofinansowemu. Ulotka jest dostępna w wersji drukowanej w 22 językach urzędowych UE, a w wersji elektronicznej w języku irlandzkim.

25/07/2011

Instrument mikrofinansowy Progress - Otwieranie możliwości  (25/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-168-PL-D

Europejski instrument mikrofinansowy Progress jest inicjatywą UE przygotowaną celem ułatwienia dostępu do kredytu osobom, które chcą założyć lub rozwinąć własną małą firmę. Inicjatywa ta wspiera zatrudnienie i włączenie społeczne promując przedsiębiorczość i samozatrudnienie w Europie, i jest ściśle skoordynowana z już funkcjonującymi instrumentami mikrofinansowania w Unii Europejskiej. Broszura na temat instrumentu mikrofinansowego Progress zawiera jego krótką prezentację oraz informacje o tym, kto może z niego korzystać i jak można ubiegać się o środki finansowe. Broszura jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

19/04/2010

Mikrofinanse: nowy instrument dla Ciebie  (19/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-254-PL-D