Navigācijas ceļš

Mikrofinansēšanas instruments

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

05/05/2015

Interim evaluation of the European progress microfinance facility  (05/05/2015)

Catalog N. :KE-01-15-336-EN-N

The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

This publication is available only in electronic format in EN.

05/12/2013

EaSI - Jauna ES Nodarbinātības un sociālās politikas vispārīgā programma  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-LV-C

EaSI — jaunā Eiropas mēroga nodarbinātības un sociālās politikas programma — palīdzēs ES sagatavot saskaņotāku politiku, veicinās darba mobilitāti un nodrošinās mērķtiecīgu mikrofinansējumu sabiedrības neaizsargātākajām grupām. Apvienojot Progress, EURES un mikrofinansēšanas instrument Progress vienā vispārīgā programmā, EaSI palīdzēs efektīvāk radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, uzsverot sociālās inovācijas. Uzziniet, kā!

Šī publikācija drukātā veidā pieejama visās oficiālajās ES valodās.

17/07/2012

Mikrofinansēšanas instruments “Progress” - Uzņēmēju portreti  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-LV-C

2010. gadā izveidotā Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta “Progress” mērķis ir mikrofinansējumu padarīt pieejamāku visā Eiropā. Mikrofinansējums ir nozīmīgs instruments izaugsmes veicināšanai, sniedzot iespējas realizēt uzņēmējdarbības mērķus tiem cilvēkiem, kam citādi nebūtu šādas iespējas. Bukletā par mikrofinansēšanas instrumentu “Progress” ir aplūkoti dažādi veidi, kā šī iniciatīva sekmē nodarbinātību un sociālo iekļaušanu Eiropā, kā arī sniegta informācija par to, kā pieteikties mikrokredīta saņemšanai. Tāpat tas iepazīstina ar vairākiem Eiropas uzņēmējiem, kas jau saņēmuši mikrofinansēšanas instrumenta “Progress” atbalstu. Buklets pieejams drukātā formātā 22 ES oficiālajās valodās un elektroniskā formātā — īru valodā.

25/07/2011

Mikrofinansēšanas instruments “Progress” - Iespēju radīšana  (25/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-168-LV-D

Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments (mikrofinansēšanas instruments "Progress") ir ES iniciatīva ar mērķi cilvēkiem, kas vēlas uzsākt vai attīstīt savu mazo uzņēmējdarbību, atvieglot piekļuvi kredītam. Šī iniciatīva veicina nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, sekmējot uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību Eiropā, un tiek cieši koordinēta ar esošajiem mikrofinansēšanas atbalsta instrumentiem Eiropas Savienībā. Mikrofinansēšanas instrumenta "Progress" brošūrā ir sniegts īss pārskats par mikrofinansēšanas instrumentu un par to, kas šo instrumentu var izmantot un kā uz to var pieteikties. Šī brošūra ir pieejama drukātā formātā visās ES oficiālajās valodās.