Naršymo kelias

Mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

05/05/2015

Interim evaluation of the European progress microfinance facility  (05/05/2015)

Catalog N. :KE-01-15-336-EN-N

The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

This publication is available only in electronic format in EN.

05/12/2013

EaSI - Nauja ES užimtumo ir socialinės politikos bendroji programa  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-LT-C

EaSI, nauja Europos užimtumo ir socialinės politikos programa, padės ES kurti nuoseklesnę politiką, skatinti darbuotojų mobilumą ir teikti tikslinį mikrofinansavimą labiau pažeidžiamiems asmenims. EaSI, kuri sujungia PROGRESS, EURES ir mikrofinansų priemonę PROGRESS į vieną bendrą programą, padės veiksmingiau kurti naujas darbo vietas ir tvarų augimą, nes pagrindinis dėmesys bus skiriamas socialinėms inovacijoms. Sužinokite kaip.

Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

17/07/2012

Mikrofinansų priemonė „Progress“ - Verslininkų portretai  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-LT-C

2010 m. įkurta Europos mikrofinansų priemonė „Progress“ (mikrofinansų priemonė „Progress“) siekia palengvinti prieigą prie mikrofinansavimo visoje Europoje. Mikrofinansavimas ypač svarbus skatinant ekonomikos augimą ir suteikiant kai kuriems žmonėms vienintelę galimybę įgyvendinti savo svajonę užsiimti verslu. Informaciniame lapelyje apie mikrofinansų priemonę „Progress“ apžvelgiama, kaip ši iniciatyva skatina užimtumą ir socialinę įtraukti Europoje, taip pat aiškinama, ką daryti norint kreiptis dėl mikrokredito. Lapelyje pasakojama apie Europos verslininkus, jau pasinaudojusius mikrofinansų priemone „Progress“. Lapelis išspausdintas 22 oficialiosiomis ES kalbomis, taip pat yra jo elektroninė versija airių kalba.

25/07/2011

Mikrofinansų priemonė „Progress“ - Galimybių sudarymas  (25/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-168-LT-D

Europos mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ (mikrofinansų priemonė „Progress“) yra ES iniciatyva, kuria siekiama palengvinti galimybę gauti kreditą asmenims, norintiems pradėti ar plėtoti savo smulkųjį verslą. Šia iniciatyva skatinamas darbo vietų kūrimas ir socialinė įtrauktis Europoje propaguojant verslininkystę ir savarankišką darbą ir ji yra glaudžiai derinama su esamomis Europos Sąjungos mikrofinansų rėmimo priemonėmis. Mikrofinansų priemonės „Progress“ informaciniame lapelyje pateikiama trumpa mikrofinansų skyrimo priemonės apžvalga ir informacija apie tai, kam ji galėtų būti naudinga ir kaip pateikti paraišką. Šis informacinis lapelis atspausdintas visomis oficialiomis ES kalbomis.

19/04/2010

Mikrofinansavimas: nauja priemonė Jums  (19/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-254-LT-D

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“