Cosán nascleanúna

An Áis Mhicrea-airgeadais don Dul Chun Cinn Eorpach

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  EaSI - Bratchlár nua an AE um fhostaíocht agus um beartas sóisialta

  Cabhróidh EaSI, an clár nua uile-Eorpach um fhostaíocht agus nuálaíocht shóisialta, leis an Aontas Eorpach beartas níos comhtháite a sholáthar, spreagfaidh sé an tsoghluaisteacht ghairmiúil agus soláthróidh sé micreamhaoiniúchán spriocdhírithe do na daoine is leochailí. Le Progress, EURES agus Progress Micreamhaoiniúchán a chumasc faoin chreatchlár céanna, cabhróidh EaSI le poist nua agus le forás inbhuanaithe a sholáthar ar bhealach níos éifeachtúla trí bhéim a chur ar nuálaíocht shóisialta. Fionn conas a dhéanfar é sin.

  Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

 • 17/07/2012

  An Áis Mhicrea-airgeadais don Dul chun Cinn - Portráidí na bhfiontraithe

  Is é is aidhm atá leis an Áis Eorpach Mhicrea-airgeadais don Dul Chun Cinn (Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn), a seoladh sa bhliain 2010, ná fáil micreachreidmheasa a dhéanamh níos éasca do dhaoine trasna na hEorpa. Uirlis ríthábhachtach is ea micrea-airgeadas chun fás a spreagadh, agus tugann sé deis do dhaoine a gcuid físeanna mar fhiontraithe a chur i ngníomh, daoine nach mbeadh an deis sin acu ar dhóigh eile. Sa bhileog Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn tugtar forbhreathnú ar na slite a chuireann an tionscnamh an fhostaíocht agus an cuimsiú sóisialta chun cinn san Eoraip agus déantar cur síos ar conas is féidir le daoine iarraidh ar mhicreachreidmheas. Tá portráidí inti d’fhiontraithe trasna na hEorpa a bhain leas cheana féin as Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn. Ta cóip phriontáilte den bhileog ar fáil i 22 teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh. Cuirtear leagan Gaeilge ar fáil i bhformáid leictreonaic.

 • 25/07/2011

  Micrea-Airgeadas Don Dul Chun Cinn - Deiseanna a chruthú

  Is tionscnamh de chuid an AE an Áis Mhicrea-airgeadais Progress (Micrea-airgeadas Eorpach) atá dírithe ar rochtain níos éasca ar chreidmheas a thabhairt do dhaoine atá ag iarraidh a ngnó beag féin a thosú nó a fhorbairt. Cuirtear fostaíocht agus cuimsiú sóisialta chun cinn leis an an tionscnamh nua seo trí fhiontraíocht agus féinfhostaíocht san Eoraip agus déantar é a chomhordú go dlúth le hionstraimí atá ann cheana féin chun cabhrú le micrea-airgeadas san Aontas Eorpach. Soláthraítear forbhreathnú gasta le bileog Mhicrea-airgeadas Progress ar an ionstraim micrea-airgeadais, ar na daoine a d’fhéadfadh leas a bhaint aisti agus conas is féidir le daoine iarratas a chur isteach uirthi. Tá an bhileog seo ar fáil i bhformáid phriontáilte i ngach teanga oifigiúil an AE.