Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Progress-mikrorahoitusjärjestely

 • 05/05/2015

  Interim evaluation of the European progress microfinance facility

  The evaluation serves as an interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility, which aims to increase access to finance for microentrepreneurs, including the self-employed. It has a particular focus on, but is not restricted to, groups with limited access to the conventional credit market, such as female entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurs belonging to a minority group, entrepreneurs with a disability, etc.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 05/12/2013

  EaSI - EU:n uusi työllisyys- ja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma

  EaSI, uusi yleiseurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa koskeva ohjelma, auttaa EU:ta toteuttamaan yhdenmukaisempaa politiikkaa, kannustaa ammatilliseen liikkuvuuteen ja tarjoaa kohdennettua mikrorahoitusta haavoittuvimmille ryhmille. PROGRESS-, EURES- ja PROGRESS-mikrorahoitusohjelmat yhden katto-ohjelman alle yhdistävä EaSI auttaa tarjoamaan uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua painopisteenään sosiaalinen innovointi. Lue lisää siitä, miten se tehdään.

  Tämä julkaisu on saatavilla painetussa muodossa EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

 • 17/07/2012

  Progress-mikrorahoitus - Henkilökuvia yrittäjistä

  Vuonna 2010 käynnistetyn Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn (Progress-mikrorahoituksen) tavoite on parantaa mikrorahoituksen saatavuutta kaikkialla Euroopassa. Mikrorahoitus on tärkeä kasvua edistävä työkalu; se antaa ihmisille, joilla ei ehkä muuten olisi mahdollisuuksia, tilaisuuden toteuttaa yrittäjyyteen liittyviä tavoitteitaan. Esite Progress-mikrorahoituksesta antaa yleiskuvan tavoista, joilla aloite edistää työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta Euroopassa, ja sisältää tietoa mikroluoton hakemisesta. Siinä esitellään kaikkialla Euroopassa eläviä yrittäjiä, jotka ovat jo hyötyneet Progress-mikrorahoituksesta. Esite on saatavilla painettuna 22:lla EU:n virallisella kielellä ja iiriksi sähköisessä muodossa.

 • 25/07/2011

  Progressmikrorahoitus - Mahdollisuuksien luominen

  Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely (Progress-mikrorahoitus) on EU:n aloite, jonka tavoitteena on helpottaa sellaisten henkilöiden luotonsaantia, jotka haluavat perustaa oman pienyrityksen tai laajentaa jo olemassa olevaa yritystään. Tällä aloitteella edistetään Euroopan työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen avulla, ja se on sovitettu tiiviisti yhteen mikrorahoituksen edistämistä Euroopan unionissa koskevien nykyisten välineiden kanssa. Progress-mikrorahoitus-esite tarjoaa tiiviin katsauksen mikrorahoitusvälineeseen ja siihen, kuka voi hyötyä siitä ja miten sitä on mahdollista hakea. Tämä esite on saatavilla painettuna versiona kaikilla EU:n virallisilla kielillä.