Cale de navigare

Microfinanţarea Progress - Cum puteţi deveni furnizor de microcredite prin instrumentul Progress

Cine este eligibil?

Orice instituţie publică sau privată care oferă microcredite şi/sau garanţii pentru lucrătorii desfăşurând activităţi independente sau micii întreprinzători din cele 28 de ţări ale UE.

Care sunt avantajele?

Veţi avea posibilitatea:

  • să oferiţi mai multe credite şi să atrageţi mai mulţi clienţi
  • să atrageţi investitori din sectorul privat şi să consolidaţi caracterul durabil al structurii de acţionariat
  • să elaboraţi proiecte-pilot şi să beneficiaţi de economii de scară
  • să adoptaţi măsuri durabile de promovare a ocupării forţei de muncă.

Cât costă?

Pentru a deveni furnizor de garanţii - doar costul unui potenţial comision de angajament.

Pentru a deveni furnizor de instrumente finanţate - preţurile reflectă condiţiile pieţei, ratele de referinţă, ţara şi prima de risc de contrapartidă, concurenţa şi gradul de acoperire a costurilor.

Care este procedura?

Pentru a deveni furnizor de garanţii directe sau contragaranţii pentru microcredite, trebuie să răspundeţi unei cereri de exprimare a interesului publicate pe site-ul Fondului european de investiţii.

Pentru a deveni furnizor de instrumente finanţate (diferite forme de împrumuturi şi investiţii în capitaluri) printr-un fond special de investiţii care le permite furnizorilor de microcredite să-şi intensifice activitatea de creditare a antreprenorilor (viitori), trebuie să vă depuneţi candidatura la Fondul european de investiţii, la adresa p.eriksson@eif.org.

Care sunt criteriile de selecţie?

Fondul european de investiţii (FEI), care gestionează instrumentul de microfinanţare Progress, analizează:

  • gradul de conformare a candidatului la cerinţele bancare standard
  • experienţa în domeniul microfinanţării
  • situaţia financiară
  • capacitatea financiară
  • capacitatea operaţională
  • impactul scontat (volum, acoperire geografică etc.).

Detalii pe site-ul Fondului european de investiţii

Garanţii şi instrumente finanţate, inclusiv procedura de depunere a candidaturii (informaţii disponibile doar în limba engleză)

Instrumentul european de microfinanţare Progress (site-ul FEI) (informaţii disponibile doar în limba engleză)