Ścieżka nawigacji

Mikrofinansowanie Progress - Zacznij udzielać mikrokredytów w ramach programu mikrofinansowego Progress

Kto się kwalifikuje?

Każda instytucja sektora publicznego lub prywatnego udzielająca mikropożyczek i gwarancji osobom samozatrudnionym lub właścicielom mikroprzedsiębiorstw mającym siedzibę w jednym z 28 krajów UE.

Jakie są korzyści?

Możliwość:

  • zwiększenia środków przeznaczonych na kredyty i pozyskania nowych klientów
  • pozyskania nowych inwestorów z sektora prywatnego i zwiększenia stabilności struktury własności
  • realizowania projektów pilotażowych i osiągania korzyści skali
  • przyjęcia zrównoważonych środków wspierających zatrudnienie.

Jakie koszty są z tym związane?

W przypadku wniosku o gwarancje mikrokredytowe – tylko koszty ewentualnej opłaty za zaangażowanie.

W przypadku wniosku o instrumenty kapitałowe – ceny uwzględniają warunki rynkowe i obowiązujące stawki referencyjne, premię z tytułu ryzyka obowiązującą w danym kraju i danego kontrahenta, konkurencję i środki niezbędne do pokrycia wydatków.

Jak się zgłosić?

Aby ubiegać się o gwarancje mikrokredytowe (bezpośrednie lub regwarancje), trzeba odpowiedzieć na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Aby ubiegać się o instrumenty kapitałowe (różne formy pożyczek i inwestycji kapitałowych) za pośrednictwem specjalnego funduszu inwestycyjnego umożliwiającego podmiotom oferującym mikrokredyty zwiększenie środków przeznaczonych na pożyczki dla przedsiębiorców (również początkujących), należy wysłać swoje zgłoszenie do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na adres: p.eriksson@eif.org.

Jak są wybierane podmioty udzielające mikrokredytów?

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który zarządza instrumentem mikrofinansowym Progress, sprawdza:

  • czy instytucje, które się zgłosiły, spełniają standardowe wymogi bankowe
  • doświadczenie danego podmiotu w mikrofinansach
  • kondycję finansową podmiotu
  • możliwości finansowania
  • zdolności operacyjne
  • spodziewany wpływ (np. wielkość środków i zasięg geograficzny).

Więcej informacji na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Gwarancje i instrumenty kapitałowe, w tym procedura zgłoszeń (tylko w języku angielskim)

Europejski instrument mikrofinansowy Progress (strona EFI) (tylko w języku angielskim)