Navigācijas ceļš

Mikrofinansēšanas instruments - Piedāvājiet mikrokredītus, izmantojot mikrofinansēšanas instrumentu

Kurš to var?

Jebkura valsts un privāta iestāde, kas sniedz mikrokredītus vai garantijas pašnodarbinātām personām vai mikrouzņēmumu īpašniekiem jebkurā no 28 ES dalībvalstīm.

Kāds no tā labums?

Paveras iespēja

  • palielināt aizdevumu daudzumu un piesaistīt jaunus klientus,
  • piesaistīt jaunus privātos ieguldītājus un uzlabot akciju paketes struktūras ilgtspējību,
  • izstrādāt eksperimentālus projektus un gūt apjomradītus ietaupījumus,
  • pieņemt ilgtspējīgus pasākumus, kas vajadzīgi, lai veicinātu nodarbinātību.

Cik tas maksā?

Ja pieteiksieties uz mikrokredītu garantijām, iespējams, būs jāmaksā saistību maksa. Nekādi citi izdevumi nebūs.

Ja pieteiksieties uz finansētajiem instrumentiem, būs jāmaksā cena, kurā ņemti vērā tirgus nosacījumi un piemērojamās likmes, valsts un kontrahenta riska prēmija, konkurence un izdevumi.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos uz mikrokredītu garantijām (tiešajām garantijām vai pretgarantijām), atsaucieties uz aicinājumu izrādīt interesi, kas publicēts Eiropas Investīciju fonda tīmekļa vietnē.

Lai pieteiktos uz finansētajiem instrumentiem (aizdevumiem un kapitālieguldījumiem), nosūtiet Eiropas Investīciju fondam pieteikumu, kurā paužat interesi: p.eriksson@eif.org. Finansētajiem instrumentiem ir īpašs ieguldījumu fonds, kurš mikrokreditētājiem dos iespēju palielināt (topošo) uzņēmēju kreditēšanas apjomu.

Kā tiek atlasīti mikrokredītu sniedzēji?

Mikrofinansēšanas instrumentu "Progress" pārvalda Eiropas Investīciju fonds (EIF). Izraugoties mikrokredītu sniedzējus, tas vērā ņem

  • pieteikumu iesniedzēju iestāžu atbilstību banku darbības standarta prasībām;
  • mikrofinansēšanas pieredzi;
  • finansiālo stāvokli;
  • finansiālo nodrošinājumu;
  • darbības spējas;
  • paredzamo rezultātu (piemēram, kredītu apjomu un ģeogrāfisko sadalījumu).

Sīkāka informācija Eiropas Investīciju fonda tīmekļa vietnē

Garantijas un finansētie instrumenti, arī pieteikšanās procedūra (tikai angļu valodā)

Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments (EIF vietne) (tikai angļu valodā)