Navigacijski put

Mikrofinancijski instrument „Progress” - Mikrofinancijski instrument Progress – Postanite davatelj mikrokredita u okviru mikrofinancijskog instrumenta Progress

Tko se može prijaviti?

Sve javne i privatne institucije koje nude mikrofinancijske zajmove i/ili jamstva samozaposlenim osobama ili mikro-poduzetnicima koji posluju u nekoj od 28 država članica EU-a.
Koje su koristi?

Pruža vam se prilika:

  • povećati iznose zajmova i privući nove stranke
  • privući nove ulagače iz privatnog sektora i ojačati dioničarsku strukturu
  • razvijati pilot-projekte i koristiti se ekonomijom razmjera
  • donositi održive mjere za poticanje zapošljavanja.

Koliko će vas to koštati?

Ako se prijavljujete za jamstva za mikrokredite nećete imati troškove, osim moguće naknade za neiskorišteni iznos.

Ako se prijavljujete za financirane instrumente cijene odražavaju tržišne uvjete i primjenjive referentne stope, premije za rizik zemlje i druge ugovorne stranke, uvjete tržišnog natjecanja i trošak pokrića.

Kako se prijaviti?

Kako biste se prijavili za jamstva za mikrokredite (izravna jamstva ili protujamstva), odgovorite na poziv na iskaz interesa na web-mjestu Europskog investicijskog fonda.

Kako biste se prijavili za financirane instrumente (različite oblike zajmova i ulaganja u vlasnički kapital) putem posebnog investicijskog fonda kojim se davateljima mikrokredita omogućuje povećanje kreditiranja (budućih) poduzetnika, pošaljite iskaz interesa na adresu elektroničke pošte p.eriksson@eif.org pri Europskom investicijskom fondu.

Kako se vrši odabir davatelja mikrokredita?

Europski investicijski fond (EIF), koji upravlja mikrofinancijskim programom Progress, razmatra:

  • usklađenost prijavljenih institucija sa standardnim uvjetima bankarskog poslovanja
  • iskustvo u mikrofinanciranju
  • financijsko stanje
  • sposobnost financiranja
  • poslovnu sposobnost
  • očekivani učinak (npr. iznosi i geografski doseg).

Dodatne informacije – web-mjesto Europskog investicijskog fonda

Jamstva i financirani instrumenti, uključujući postupak prijave (samo na engleskom jeziku)

Europski mikrofinancijski instrument Progress (web–mjesto EIF-a) (samo na engleskom jeziku)