Навигационна пътека

Нови умения за нови работни места

Строителен работник

Цел

Инициативата „Нови умения за нови работни места“ има за цел:

  • по-добро предвиждане на бъдещите потребности от умения
  • постигане на по-голямо съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда
  • изграждане на по-тясна връзка между сферите на образованието и труда

Практически мерки